Program Narnijskej univerzity na šk.rok 2018/2019

Témy a termíny

29.september 2018, o 10.00   – ŽIVOT S TÍNEDŽERMI, Martina Vagačová
17.november 2018, o 10.00   – HUDOBNÁ DIELŇA, Ľuboš Zaťko – ZRUŠENÁ
8.december 2018, o 10.00 – AKO SA UČIŤ S DEŤMI, Miroslava Petrakovičová; Anna Steinerová
19.január 2019, o 10.00 – DETI A DOMÁCE POVINNOSTI, Eva Hargašová
16.február 2019, o 10.00 – LABORATÓRIUM ČÍTANIA, Ľudmila Hrdináková
16.marec 2019, o 10.00 – DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADU, Petra Slezáková


Čo je Narnijská univerzita
Narnijská univerzita je séria prednášok či interaktívnych workshopov na tému rodičovstva, výchovy, vzdelávania, vzťahu rodičia – deti – škola,  a všetkého, čo nám v tejto súvislosti život prináša.

Poslanie Narnijskej univerzity
Týmto projektom sa snažíme napĺňať víziu školy – rozvoj a rast každého člena komunity okolo školy, ktorá podľa nás zahŕňa aj rodičov. Praktickou podobou sú sobotňajšie stretnutia na tému, ktorá súvisí so vzdelávaním alebo budovaním rodiny a pomocou rodičom stať sa lepšími rodičmi.

Kedy, kde, ako…
Soboty od 10.00 – 12.00 podľa harmonogramu v priestoroch CZŠ Narnia, Komenského 27 Pezinok, v komornej atmosfére, s čajíkom, kávičkou a koláčikom. Program pre deti nie je zabezpečený, môžete ich však priviezť – ak zvládnu byť s vami alebo sa hrať v herni vo vestibule. Vstupné je dobrovoľné.

Pravidelné info: Fb CZŠ Narnia Pezinok, webstránka, plagáty v škole a v meste.

Musím sa zaregistrovať?
Vďaka, veľmi nám to pomôže pri príprave. Poprosíme tu: https://goo.gl/SPhb3c  . Ak ste sa náhodou nestihli zaregistrovať, príďte aj tak!

Kto to všetko organizuje
Narnijskú univerzitu organizačne zabezpečujú rodičia – Jana Hönschová, Marta Jendeková a Jana Rybáková, v úzkej spolupráci so školou v podobe pani zástupkyne Miroslavy Petrakovičovej.

Kontakt
honschova.jana@gmail.com

Vitajte v novom školskom roku 2018/19

Školský rok sa začína v pondelok 3. septembra 2018.

Začíname o 8:00 v Športovej hale na Komenského ulici (vedľa budovy Narnie PK). Zažijeme spolu slávnostné otvorenie nového školského roku a pasovanie našich nových prvákov za Narnijčanov. Potom sa presunieme do tried, naši prváci z triedy v Modre sa presunú do svojej triedy v Modre – prosíme aby presun zabezpečili rodičia. Očakávame, že program v triedach sa skončí okolo 10:30, v Modre vzhľadom na potrebu presunu neskôr.

Školská jedáleň v Pezinku začne variť od utorka 4.9.2018, školská jedáleň v Modre začne variť od stredy 5.9.2018 (v utorok prosíme zabezpečiť pre deti studený obed). RsT v Pezinku aj v Modre funguje od utorka 4.9.2018 v plnom prevádzkovom čase do 17:00.

Zároveň vás pozývame na plenárne a následné triedne stretnutia rodičov, ktoré sa budú konať vo štvrtok 20.9. pre I.stupeň a 27.9. pre II.stupeň. Rodičov z triedy v Modre pozývame na plenárne stretnutie pre I.stupeň do budovy v Pezinku, kde sa uskutoční následne aj triedne stretnutie.

Trieda v Modre

V školskom roku 2018/19 otvárame novú triedu Narnie v Modre

V prvom ročníku v Modre sú ešte voľné miesta pre školský rok 2018-2019. V prípade záujmu o prijatie dieťaťa kontaktujte Miroslavu Petrakovičovú miroslava.petrakovicova@narnipk.sk alebo
Marianu Kratochvílovú mariana.kratochvilova@narniapk.sk.
U nich si taktiež môžete dohodnúť návštevu školy, na ktorej sa môžete o projekte a prostredí školy dozvedieť viac.

V zmysle platnej legislatívy (školský zákon 245/2008) je rozhodnutie o vstupe do prvého ročníka možné uskutočniť
do 1.septembra 2018.

Všetko o CZŠ Narnia v Modre nájdete na samostatnej podstránke.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia