Príspevok na vzdelávanie

V základnej škole Narnia v Pezinku sa nevyberá školné. Náš postoj k finančnému zabezpečeniu školy a vzdelávacieho procesu je popísaný v časti O škole – Dávanie ako životný štýl.

Očakávaná výška príspevku rodičov na vzdelávanie, bola pre školský rok 2019/20 stanovená pre jedno dieťa na 1720 eur ročne, na druhé dieťa na 1420 eur, na tretie dieťa na 920 eur ročne. Príspevok je možné uhradiť v maximálne troch splátkach. V odôvodnených individuálnych prípadoch je možné dohodnúť iný režim úhrady.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia