Príspevok na vzdelávanie

V základnej škole Narnia v Pezinku sa nevyberá školné. Náš postoj k finančnému zabezpečeniu školy a vzdelávacieho procesu je popísaný v časti O škole – Dávanie ako životný štýl.

Očakávaná výška príspevku rodičov do občianskeho združenia Arkierovo, ktorý bude použitý na podporu vzdelávania, bola pre školský rok 2017/18 stanovená pre jedno dieťa na 1400 eur ročne, na druhé dieťa na 1160 eur, na tretie dieťa na 760 eur ročne. Príspevok je možné uhradiť v maximálne troch splátkach. V odôvodnených individuálnych prípadoch je možné dohodnúť iný režim úhrady.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia