Trieda v Modre

V školskom roku 2018/19 otvárame novú triedu Narnie v Modre

V prvom ročníku v Modre sú ešte voľné miesta pre školský rok 2018-2019. V prípade záujmu o prijatie dieťaťa kontaktujte Miroslavu Petrakovičovú miroslava.petrakovicova@narnipk.sk alebo
Marianu Kratochvílovú mariana.kratochvilova@narniapk.sk.
U nich si taktiež môžete dohodnúť návštevu školy, na ktorej sa môžete o projekte a prostredí školy dozvedieť viac.

V zmysle platnej legislatívy (školský zákon 245/2008) je rozhodnutie o vstupe do prvého ročníka možné uskutočniť
do 1.septembra 2018.

Všetko o CZŠ Narnia v Modre nájdete na samostatnej podstránke.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia