Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2018/19

Ďakujeme Vám za záujem o našu školu. V školskom roku 2018/19 plánujeme otvoriť dve triedy prvého ročníka. Chápeme, že pre rozhodnutie o výbere školy potrebujete našu školu spoznať a preto vám ponúkame nasledovné kroky

  1. spoločné stretnutie pre rodičov záujemcov s vedením školy spojené s predstavením školy a misie a vízie školy (1.3.2018),
  2. návšteva školy v podobe Dňa otvorených dverí – (15.3.2018),
  3. zápis dieťaťa do školy (6.-7.4.2018),
  4. úspešné absolvovanie screeningu školskej zrelosti.

Je naším interným pravidlom, že v snahe vyjsť v ústrety rodičom, ktorí už majú na škole dieťa, že pri prijímaní do školy uprednostňujeme súrodencov, vzhľadom na skutočnosť, že otvárame dve triedy prvého ročníka, predpokladáme, že budeme vedieť prijať oveľa viac detí ako v minulých rokoch. Ak máte záujem byť zaradený do zoznamu predbežných záujemcov a dostávať od nás informácie mailom, vyplňte nám prosím nasledovný formulár.

Termíny:

  • 1.3.2018 o 17:00 – stretnutie s vedením školy pre rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do prvého ročníka v priestoroch školy v Pezinku – prezentácia cieľov, misie a vízie,
  • 15.3.2018 – 15:00 – 17:00 – návšteva tried, ukážky práce s deťmi,
  • 7.4.2018 – zápis prvákov do CZŠ Narnia PK v priestoroch školy v Pezinku (tu bude možnosť rezervovať si termín zápisu),
  • 27. 4.2018 – predbežný termín pre screening školskej zrelosti, bude upresnený neskôr,
  • do 31.5.2018 informácia o prijatí/neprijatí do školy.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia