Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2019/20

Ďakujeme Vám za záujem o našu školu. Chápeme, že pre rozhodnutie o výbere školy potrebujete našu školu spoznať a preto vám ponúkame nasledovné kroky, ktoré je potrebné absolvovať k úspešnému prijatiu do školy

  1. spoločné stretnutie pre rodičov záujemcov s vedením školy spojené s predstavením školy a misie a vízie školy (7.3.2019),
  2. zápis dieťaťa do školy (6.4.2019),
  3. úspešné absolvovanie screeningu školskej zrelosti.

Je naším interným pravidlom, že v snahe vyjsť v ústrety rodičom, ktorí už majú na škole dieťa, že pri prijímaní do školy uprednostňujeme súrodencov. Ak máte záujem byť zaradený do zoznamu predbežných záujemcov a dostávať od nás informácie mailom, vyplňte nám prosím nasledovný formulár.

Termíny:

  • 7. 3. 2019 o 17:00 – stretnutie s vedením školy pre rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do prvého ročníka v priestoroch školy v Pezinku – prezentácia cieľov, misie a vízie,
  • 6. 4. 2019 – zápis prvákov do CZŠ Narnia PK v priestoroch školy v Pezinku (rezervácia termínu bola ukončená),
  • 29. a 30. 4. 2019 – screening školskej zrelosti,
  • do 31. 5. 2019 informácia o prijatí/neprijatí do školy.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia