Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2021/22

Vážení rodičia,

dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do Cirkevnej základnej školy Narnia v Pezinku. Proces prijímania detí do CZŠ Narnia  sa skladá z nasledovných krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

 1. Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcovo umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy.
  Na stretnutie NIE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ a odporúčame prísť bez dieťaťa:

  11.3.2021 (štvrtok) 17:00 -18:00

  Na konci stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na samotný zápis a link na prihlášku.

 2. Zápis do prvého ročníka  bude 10. 4. 2021.

  Odporúčame, aby sa zápisu dieťa zúčastnilo v sprievode obidvoch rodičov /zákonných zástupcov. V prípade, že bude prítomný len jeden rodič, vyhradzujeme si právo počas prijímacieho procesu pred prijatím dieťaťa vyžiadať si stanovisko druhého rodiča (zákonného zástupcu) k prijatiu dieťaťa do našej školy.

Na zápis si treba priniesť:

 • Občianske preukazy rodičov /zákonných zástupcov
 • Rodný list dieťaťa
 • Prípadne iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu a podobne
 • Vyplnený a nepodpísaný zápisný lístok

V prípade, že sa pre chorobu alebo z iných vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte  administratívu školy.

 1. Skríning školskej pripravenosti za prítomnosti dieťaťa v škole
  19. – 22.4. 2021

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese tajomnik@narniapk.sk.

Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov 11.3.2021.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia