Krúžky

V školskom roku 2022/23 si môžete vybrať z nasledovnej v ponuky krúžkov

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia