Krúžky

V školskom roku 2019/20 si môžete vybrať z nasledovnej Ponuky krúžkov. Okrem krúžku Orientačný beh sú všetky poskytované externými partnermi. Na školou poskytovaný krúžok Orientačný beh sa môžete prihlásiť vyplnením záväznej prihlášky.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia