Krúžky

Ponuku krúžkov na školský rok 2023/24 sme poslali rodičom detí našej školy e-mailom.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia