Súbory na stiahutie

Školský poriadok

  • 01 Školský poriadok (si rodičia môžu stiahnuť po prihlásení sa z časti Nástenka na Edupage (https://czsnarniapk.skoly.org)

Iné formuláre

V prípade potreby si môžete stiahnuť a vytlačiť formuláre, ktoré využívame v škole. Vytlačené ich nájdete aj v schránke pri Kancelárii tajomníčky školy.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia