Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2022/23 – aktualizované 8.3. 2022

Vážení rodičia záujemcov o prvý ročník v školskom roku 2022/23, 

radi by sme Vám poskytli nové informácie o prijímacom procese do 1. ročníka v školskom roku 2022/23. Zmeny v prijímacom procese sme prijali po zvážení rôznych okolností a aj zlepšujúcej sa epidemiologickej  situácie. 

Krok č.1: 8. 3.  2022  o 17:00            online stretnutie pre rodičov – link na stretnutie je nižšie v texte 
Krok č. 2: 1. – 3. 4. 2022 do 18.00    vyplnenie elektronickej prihlášky – https://czsnarniapk.edupage.org/register/
Krok č. 3: 8.a 9.4.2022              prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa 
Krok č. 4: máj 2022                           skríning školskej pripravenosti 
Krok č. 5: do 30.6.2022              riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka 

Krok č. 1: 
Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční  v online priestore, link na stretnutie –  Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť. Na konci stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na samotný zápis a link na prihlášku.  Zaregistrovať sa môžete na tejto adrese: http://bit.ly/NarniaPKzaujem
Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov 8.3.2022. 

Krok č. 2:Vyplnenie elektronickej prihlášky– v termíne 1.- 3.4 2022 zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok.    E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do nedele   3. 4. 2022 do 18:00. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu. 
Pri vyplňovaní prihlášky: 
• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa 
• používajte diakritiku 
• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena 
• priložte naskenované alebo odfotené súbory: 
– rodný list dieťaťa 
– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu 
• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk 

Krok č. 3: 
Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa – Na základe vyplnenia elektronickej prihlášky bude zaslaná rodičom pozvánka na zvolenie si želaného termínu na prezenčný zápis v škole.  

Krok č. 4:   
Skríning pripravenosti na školu – sa  uskutoční  dňa 6.5.2022 za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách. Pozvánku na zvolenie si želaného času pošleme rodičom zapísaných detí . 

Krok č. 5:  
Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2022. 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk. 

Informácia pre rodičov záujemcov o 1.ročník v školskom roku 2021/22

Od 6.4. 2021 do 8.4. 2021 je spustená online registrácia na zápis do 1. ročníka CZŠ Narnia.  Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien, používajte diakritiku). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa. 

Po vyplnení prihlášky Vám na Váš email príde kód, ktorý si, prosím, uschovajte. Taktiež Vás prosíme, aby ste prihlášku nevyplnili viackrát, ale prostredníctvom kódu vstúpili do už Vami vytvorenej prihlášky, ak potrebujete nejaký údaj doplniť alebo opraviť.  

V procese vypĺňania prihlášky bude potrebné priložiť naskenované alebo odfotené súbory s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi oboch rodičov. Ak sa stane, že Vám tieto súbory budú chýbať, doplňte ich cez opätovné otvorenie prihlášky kódom do uzavretia zápisu. Je pre nás dôležité, aby pri podaní prihlášky súhlasili obaja rodičia (resp. zákonní zástupcovia dieťaťa) s jeho zapísaním do školy, a preto je potrebné, aby ste priložili oba občianske preukazy. Ak z nejakého dôvodu toto nie je pre Vás možné (napríklad jeden rodič dieťaťa je cudzinec, ste rozvedení a druhý rodič je nedosiahnuteľný v zahraničí), prihlášku uzavrite a napíšte mail na adresu tajomnik@narniapk.sk.  

Vytlačenú verziu prihlášky budú musieť obaja rodičia fyzicky podpísať pri preberaní rozhodnutia o prijatí. 

Elektronická prihláška bude prístupná  do 8.4. 2021 do 18.00. Prihlášky detí vyplnené po tomto termíne nezaradíme do prijímacieho procesu nakoľko proces zápisu do školy bude ukončený. 

Elektronickú prihlášku nájdete tu: 

https://czsnarniapk.edupage.org/register/

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia