Covid-19 – súrhn platných usmernení v škole k 12.10.2020

Vážení rodičia,

v súvislosti s novými usmerneniami predkladáme súhrn krokov. 

Sme v ZELENEJ fáze 12.10.2020

ZRUŠENIE školských krúžkov

Na základných školách bude prebiehať výučba aj naďalej, na prvom aj druhom stupni. Naďalej budú fungovať aj materské školy. Podľa ministra by to tak malo aj zostať. „Nech nastavíme akékoľvek pravidlá, stále budem chcieť, aby deti v materských a základných školách chodili do škôl, aj keby len v obmedzenom režime,“ povedal Gröhling.11.10.2020

Čo sa udeje v Narnii:

ZOSTÁVA:

  • naďalej prebieha prezenčná výučba na oboch stupňoch
  • v Narnii naďalej pokračujeme v nosení rúška u detí už od 1.ročníka.
  • naďalej pokračujeme v monitorovaní prípadov detí z rodín, kde sa rodič alebo dieťa stalo úzkym kontaktom
  • naďalej je odporúčané realizovať telesnú a hudobnú výchovu len teoretickou formou

ZMENA:

  • realizácia krúžkovej činnosti pre deti a žiakov sa neumožňuje. To znamená, že všetky krúžky v škole sú až do odvolania ZRUŠENÉ. V prípade úpravy usmernenia o krúžkoch prebiehajúcich v exteriéri vás budeme neskôr kontaktovať.
  • rúška je povinné nosiť aj v exteriéri

Tieto usmernenia sú v platnosti do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie.

zdroje:

https://www.minedu.sk/minister-skolstva-oznamil-nove-opatrenia-v-skolach-platne-od-12-oktobra/
https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/

rozhodnutie_11.10.2020.pdf 

Ďakujeme za váš zodpovedný prístup

Chcem zapísať dieťa do CZŠ Narnia PK – inštrukcie k zápisu do 1.ročníka 2020/2021

Vážení záujemci o našu školu,
dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do cirkevnej základnej školy Narnia v elokované pracovisko Pezinok. Proces prijímania detí do CZŠ Narnia sa skladá z nasledovných krokov, ktoré je potrebné absolvovať:

1. Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov
o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Prvé stretnutie sa konalo online 19.3.2020 (utorok). Druhé otvorené stretnutie pre všetkých, ktorí prvé stretnutie neabsolvovali sa bude konať po uzavretí registrácie prvákov a všetkým, ktorí dieťa zapíšu a prvé stretnutie neabsolvovali, pošleme mailom pozvánku.

2. Online zápis do prvého ročníka
V stredu 15.4.2020 sme spustili online registráciu na zápis do 1. ročníka CZŠ Narnia.  Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien, používajte diakritiku). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa.

Po vyplnení prihlášky Vám na Váš email príde kód, ktorý si, prosím, uschovajte. Taktiež Vás prosíme, aby ste prihlášku nevyplnili viackrát, ale prostredníctvom kódu vstúpili do už Vami vytvorenej prihlášky, ak potrebujete nejaký údaj doplniť alebo opraviť. 

V procese vypĺňania prihlášky bude potrebné priložiť naskenované alebo odfotené súbory s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi oboch rodičov. Ak sa stane, že vám tieto súbory budú chýbať, doplňte ich cez opätovné otvorenie prihlášky kódom do uzavretia zápisu.

Je pre nás dôležité, aby pri podaní prihlášky súhlasili obaja rodičia (resp. zákonní zástupcovia dieťaťa) s jeho zapísaním do školy a preto je potrebné, aby ste priložili oba občianske preukazy. Ak z nejakého dôvodu toto nie je pre vás možné (napríklad otec dieťaťa je cudzinec, ste rozvedení a otec je nedosiahnuteľný v zahraničí), prihlášku uzavrite a napíšte mail administratívnej pracovníčke školy na adresu tajomnik@narniapk.sk s popisom vašej situácie ku ktorej sa vyjadríme individuálne.

Elektronická prihláška bude prístupná  do 20.4. 2020 do 18.00. Prihlášky detí vyplnené po tomto termíne nezaradíme do prijímacieho procesu nakoľko proces zápisu do školy bude ukončený.

Oznam – Online stretnutie záujemcov 7.4.2020 preložené

Vzhľadom na iné povinnosti rušíme dnešné plánované online stretnutie záujemcov a zorganizujeme ho v termíne po ukončení zápisu. Ak máte záujem zapísať dieťa na našu školu a chceli ste toto stretnutie absolvovať, napíšte mail na tajomnik@narniapk.sk. Pošleme vám mailom informácie k zápisu, ktorý bude prebiehať od 16.4.2020 do 20.4.2020 v podobe online registrácie detí. Následne rodičom, ktorí ešte online stretnutie neabsolvovali a dieťa na školu zapíšu, dáme možnosť online stretnutie absolvovať a rozhodnúť sa, či chcú ďalej pokračovať v prijímacom proces.

Oznam – Online stretnutie pre záujemcov o školu 7.4.2020 o 16:30

Nakoľko nám situácia znemožnila zrealizovať klasické stretnutia so záujemcami, rozhodli sme sa, že ponúkneme ako alternatívu online stretnutie pre rodičov záujemcov.

Na online stretnutie využijeme nástroj Microsoft Teams, ktorý máme ako škola k dispozícii. Teória hovorí, že by to malo fungovať bez potreby inštalovať nejakú aplikáciu na vašej strane. Nakoľko sa nás stretne zrejme niekoľko desiatok, nepovolíme vám možnosť klásť otázky cez mikrofón ale využijeme ďalší nástroj zvaný Sli.do, v ktorom sa otázky píšu. Na stretnutie by ste teda mali potrebovať zariadenie (počítač, telefón alebo tablet) pripojený na internet. Počas stretnutia zaznie prezentácia (prednáška) riaditeľa s powerpoint prezentáciou. Nebudete potrebovať ani kameru a ani mikrofón.

Obsah stretnutia bude totožný s obsahom stretnutia, ktoré sa konalo 19.3.2020.

Druhé online stretnutie sa bude konať o 16:30 v utorok 7.4.2020 Tu je odkaz, cez ktorý sa na stretnutie viete pripojiť.

Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams

Pre kladenie otázok použite Slido, nájdete ho na www.sli.do – kod je #NarniaPK2020

Prosíme vás, aby ste si to odskúšali dopredu, môžete si na odkaz kliknúť kedykoľvek. Rovnako otázky cez Slido môžete položiť dopredu. Celé stretnutie bude zaznamenané a možno, ak to dobre vyjde ho zverejníme na webstránke a preto zvážte, či si zapnete svoje kamery.

Prosíme vás o trpezlivosť a toleranciu, je to pre nás veľký experiment. Tešíme sa na stretnutie.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia