Informácia pre rodičov záujemcov o 1.ročník v školskom roku 2024/25

Vážení rodičia záujemcov o 1.ročník,

radi by sme Vám poskytli nové informácie o prijímacom procese do 1. ročníka v školskom roku 2024/25.  

Krok č. 1:  Stretnutie pre rodičov záujemcov prezenčnou formou 12. 3. 2024  o 17:00 hod. 

Krok č. 2:  Vyplnenie elektronickej prihlášky od 19.3. do 22.3. do 20:00 hod.  

Krok č. 3:  Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa 5. a 6.4.2024 

Krok č. 4:  Skríning školskej pripravenosti  23.-25.4 2024   

Krok č. 5:  Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka  do 30.6.2024 

Krok č. 1:  

Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční  dňa 12.marca  2024 v našej škole v Pezinku na ul. Komenského 27.  Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť. V priebehu stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na zápis a link na prihlášku.   

Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov. 

Krok č. 2: 

Vyplnenie elektronickej prihlášky– v termíne 19.3. – 22.3. 2024  zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok prostredníctvom https://czsnarniapk.edupage.org/register/     

E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do piatka,   22.3.2024 do 20:00 hod.. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu.  

Pri vyplňovaní prihlášky:  

• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa  

• používajte diakritiku  

• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena  

• priložte naskenované alebo odfotené súbory:  

– rodný list dieťaťa  

– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu  

• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk  

Krok č. 3:  

Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa – na základe vyplnenia elektronickej prihlášky bude zaslaná rodičom pozvánka na zvolenie si želaného termínu na prezenčný zápis v škole.  Administratívny poplatok za zápis je 20€.  

Krok č. 4:  

Skríning pripravenosti na školu – sa  uskutoční 23. až 25.4. 2024 za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách. Pozvánku na zvolenie si želaného času pošleme rodičom zapísaných detí .  

Krok č. 5:   

Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2024.  

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk.  

Informácia k začiatku školského roka 2023/24

Nový školský rok 2023/2024  otvoríme spoločne v pondelok, 4.9. 2023 o 8:00 hod v telocvični. Po programe v telocvični sa všetci žiaci presunú do svojich tried.   Program v triedach bude trvať približne do 9:45-10:00 hod.  V tento deň sa nevydáva obed a nefunguje Rest time

Tešíme sa na deti i rodičov!

Informácia pre záujemcov o 1.ročník v školskom roku 2023/24

Vážení rodičia záujemcov o prvý ročník v školskom roku 2023/24, 

radi by sme Vám poskytli nové informácie o prijímacom procese do 1. ročníka v školskom roku 2023/24.

Krok č.1: 7. 3.  2023  o 17:00  stretnutie pre rodičov záujemcov prezenčnou formou 

Krok č. 2: od 20.3. do 23.3. do 20.00  vyplnenie elektronickej prihlášky – https://czsnarniapk.edupage.org/register/

Krok č. 3: 1.4. a 5.4.2023  prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa 

Krok č. 4: 2.5. a 3.5 2023  skríning školskej pripravenosti 

Krok č. 5: do 30.6.2023  riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka 

Krok č. 1: 

Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcovo umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční  dňa 7.3. 2023 v našej škole v Pezinku na ul. Komenského 27.  Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť. V priebehu stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na zápis a link na prihlášku. 

 Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov.

Krok č. 2:

Vyplnenie elektronickej prihlášky– v termíne 20.3. – 23.3. 2023  zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok.    E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do štvrtka  23. 3. 2023 do 20:00. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu. 

Pri vyplňovaní prihlášky: 

• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa 

• používajte diakritiku 

• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena 

• priložte naskenované alebo odfotené súbory: 

– rodný list dieťaťa 

– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu 

• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk 

Krok č. 3: 

Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa – na základe vyplnenia elektronickej prihlášky bude zaslaná rodičom pozvánka na zvolenie si želaného termínu na prezenčný zápis v škole.  Zápis je spoplatnený sumou 20€.

Krok č. 4: 

Skríning pripravenosti na školu – sa  uskutoční 2. a 3. mája 2023 za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách. Pozvánku na zvolenie si želaného času pošleme rodičom zapísaných detí . 

Krok č. 5:  

Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2023. 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk. 

Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2023/24

Vážení rodičia,

proces prijímania detí do1.ročníka CZŠ Narnia  sa skladá viacerých krokov, ktoré je potrebné absolvovať. Prvým z nich je  informatívne stretnutie pre rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Termín tohto stretnutia a bližšie informácie zverejníme v januári 2023.
Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre rodičov  záujemcov o 1.ročník.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia