Dávanie ako životný štýl

Dávanie je tradične jednou z kresťanských cností, ktorá vždy charakterizovala ľudí, ktorí sa k nemu hlásili. V základnej škole Narnia nevyberáme školné. Domnievame sa, že školné vyjadruje úhradu nákladov a cenu pridanej hodnoty toho, kto službu poskytuje. Nepovažujeme za správne dať takto jednoducho cenovku na prácu učiteľa, ktorý možno práve pomáha dieťaťu získať raz Nobelovu cenu, napísať slávny román, postaviť nádhernú stavbu, letieť do vesmíru alebo stať sa raz inovátorom akým bol v našej generácii Steve Jobs. Preto v Narnii nie je stanovená výška školného.

Na druhej strane si vážime slobodu a zodpovednosť. Rozhodnutie rodičov dať svoje dieťa do základnej škole Narnia považujeme za slobodné, spojené so zodpovednosťou za kvalitu vzdelania svojich detí. Základná škola Narnia je súčasťou slovenského školského systému a ten podľa nás v súčasnosti nedáva do vzdelania detí toľko prostriedkov, aby na školách bolo možné vytvoriť prostredie v ktorom sa cítia komfortne deti, rodičia aj učitelia. Z tohto dôvodu preto považujeme za samozrejmé, že spolu so slobodným rozhodnutím rodičov prichádza aj ich záväzok poskytnúť to, čo je pre kvalitne vzdelávanie potrebné. To môžu byť finančné prostriedky, čas alebo poznanie.

Rozhodnutie učiteľov učiť na škole v Narnii považujeme rovnako za slobodné rozhodnutie spojené so záväzkom dať svojim deťom maximum. Aj od nich preto očakávame ochotu dávať, a to hlavne seba, svoju tvorivosť, odbornosť, lásku. Naším cieľom je vytvoriť na škole atmosféru dávania, v ktorej všetci členovia považujú za prirodzené dávať to, čo vedia a môžu.

Zároveň však chceme na škole vytvoriť prostredie, v ktorom sa budú všetci zúčastnení cítiť pohodlne – učitelia nebudú musieť premýšľať nad tým, kde si po škole privyrobia, aby uživili rodinu, alebo či môžu urobiť so žiakmi výbornú tvorivú aktivitu, ktorú si vymysleli, lebo chýbajú ceruzky a papier. Rodičia nebudú musieť premýšľať nad tým, kam dať na doučovanie svoje dieťa alebo kde nájsť opatrovateľku, aby sa oň postarala, kým sú v práci.

Toto všetko má potom v konečnom dôsledku svoje náklady vyjadrené v peniazoch a preto očakávame transparentný záväzok rodičov podporovať vzdelávanie svojho dieťaťa príspevkom do občianskeho združenia Arkierovo. Pre školský rok 2017/18 je jeho minimálna výška stanovená na sumu 1400 eur ročne na jedno dieťa, 2560 eur ročne na dve deti a 3320 eur ročne na tri deti. Celá suma sa využije výlučne pre školu a potreby vzdelávacieho procesu – na zvýšenie mzdy učiteľov, na nákup pomôcok, na vytvorenie príjemného a pohodlného prostredia a podobne. Táto suma ale určite nebude stačiť na všetko, čo by sa dalo urobiť. Myslíme si, však že postačí na pokrytie základného fungovania školy podľa našich predstáv. Ak je v možnostiach rodičov dať viac, určite to len zveľadí atmosféru dávania, ktorú chceme na škole budovať a podporovať. V závislosti na okolnostiach je možné, že sa hodnota minimálnej výšky príspevku bude v budúcnosti meniť. Zmena výšky príspevku sa bude odvíjať od zmien vo výške príspevku štátu na vzdelávanie jedného dieťaťa, od výšky inflácie, od zmeny výšky priemernej mzdy v našom regióne, od stanoveného rastu miezd pedagógov a iných dôležitých faktorov. Cieľom týchto úprav je nedopustiť, aby sme nemuseli znižovať dosiahnutú kvalitu výchovy a vzdelávania z dôvodu nedostatku peňazí.  V prípade priaznivých okolností sa nebránime ani úprave výšky príspevku smerom nadol.

Niekedy sa v rodine stane niečo neočakávané a pre rodinu bude nemožné splniť svoj záväzok. Pre tieto prípade existuje ako rodičovská iniciatíva Fond Kaspián, ktorý umožňuje krátkodobo podporiť takéto rodiny.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia