Narnijský ples 2018

Milí rodičia,

pozývame Vás srdečne na Narnijský ples!

Ples sa uskutoční v sobotu 13.1.2018 v Kultúrnom dome Slovenský Grob, od 18.30 h. do 3.00 hod. Ples bude neformálny, s cieľom  stretnúť sa a bližšie sa navzájom spoznať a zabaviť v rámci komunity rodičov detí z Narnie. Dress code: „malé spoločenské“, neočakáva sa plesové oblečenie. Výťažok z plesu bude venovaný CZŠ Narnia.

Cena vstupenky je 30 Eur / osoba. Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárii pani tajomníčky Narnie, p. Nikoly Vorelovej, tel. 0911 788 755, mail tajomnik@narniapk.sk.

Dávame do pozornosti dámsky klub – stôl rezervovaný pre dámy J.

Ples organizuje plesový výbor – skupina dobrovoľníkov z radov rodičov. Každý z Vás však môže prispieť k tomu, aby bol ples krajší a výťažok z plesu väčší. Môžete tak urobiť nielen svojou účasťou, ale aj darovaním cien do tomboly. Prosíme Vás preto, ak máte možnosť darovať alebo získať do tomboly nejaké ceny, kontaktujte tajomníčku Narnie, slečnu Vorelovú (napr. poukážky na nákup tovaru alebo služby, darčekový kôš, víkendový pobyt, knihy, nejaké zaujímavé dobroty či peknoty a pod.) Uvítali by sme, keby ste ceny mohli odovzdať v kancelárii pani tajomníčky v týždni od 8. – 11.1.2018.

Prosíme tiež o príspevok do bufetu – koláčiky, zákusky. Bude pre ne pripravený stôl priamo na mieste.

Radi privítame ďalších pomocníkov do plesového tímu, najmä v deň samotného plesu.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu a tešíme sa na Vás na Narnijskom plese. Nezabudnite si rýchlo kúpiť alebo rezervovať vstupenku na ples!

Za plesový výbor

Lenka Janičinová
Marta Jendeková
Janka Melicherová
(dobrovoľníci prosím ozvite sa na marta.jendekova@ainova.sk :))

Petícia „Sloboda v písaní“

Možno ste v médiách zachytili správu o tom, že Ministerstvo školstva celoplošne zakázalo školám učiť od budúceho školského roku prvákov písať iným typom písma, ako je ich vlastný vzor. Celú kauzu veľmi dobre spracoval náš kolega metodik Martin Kríž na svojom blogu.

Naša škola bola prvou školou na Slovensku, ktorá začala učiť prvákov písať modernejším písmom Comenia Script. Dnes už máme na škole stovky detí, ktoré týmto písmom píšu a nepozorujeme, že by im to písmo akokoľvek ublížilo – práve naopak, znova a znova si potvrdzujeme, že toto písmo pomáha deťom so špecifickými potrebami a zbytočne nezaťažuje ostatné deti, ktoré reálne klasické tzv. spojité písmo (kurzívu) aj tak v živote nebudú používať.

O túto slobodu ale novým nariadením ministerstva prichádzame a my reálne, ak ministerstvo svoje nariadenie nezmení, budeme v septembri stáť pred dilemou – vystaviť školu šikane zo strany štátnych orgánov, keď svoju tradíciu v písaní Comenia Scriptom nezmeníme alebo ustúpime a vrátime sa k metóde, ktorú považujeme za prekonanú a v konečnom dôsledku pre deti skôr škodlivú ako užitočnú.

Možností ako prinútiť ministerstvo zmeniť svoje rozhodnutie nie je veľa. Okrem toho, že sa snažíme diskutovať v odborných diskusiách, potrebujeme na vedenie ministerstva vyvinúť tlak, aby pochopili, že toto rozhodnutie nie je len jeden podpis na dokumente, ktorý vydali ale ovplyvňuje život tisícov detí a ich rodičov.

Preto vás, rodičov na našej škole pozývame podporiť petíciu „Sloboda v písaní“, ktorú sme v spolupráci s ďalšími školami, rodičmi a odborníkmi pripravili. Petíciu môžete podpísať elektronicky na adrese http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=914458.

Ak elektronickému podpisu na webstránke nedôverujete, petíciu môžete podpísať aj „papierovo“ u tajomníčky školy. Ak ste petíciu podpísali elektronicky, na papieri ju už nepodpisujte, aby sme nemali duplicitné podpisy.

Veríme, že spolu s vami dokážeme odvrátiť hroziace nebezpečenstvo.

Slávna jarná brigáda 2017 – poďakovanie

Napriek zamračenému a ufúkanému počasiu sme sa opäť v hojnom počte stretli na ďalšej slávnej jarnej brigáde. Pretože sme pracovali naozaj usilovne, poobede ostal za nami obrovský kus práce.

Vďaka tomu sa nám podarilo takmer úplne všetko, čo sme mali naplánované:

 • Skrášlili sme zanedbaný kút za tenisovým kurtom.
  Tu sme na vytvorili tri obrovské kopy z dreva, ktoré ostalo na ploche po orezaní vŕb, očistili a vymaľovali sme fasádu a brány starých dielní, zasypali a upravili sme dieru po starej fontáne, kde by sme na jeseň chceli založiť trávnik, presvetlili sme rozrastený krík tisu.
 • Vyčistili sme areál a vyzbierali kamene z trávnika, aby ho bolo možné pokosiť.
 • Osadili sme 5 betónových smetných košov.
 • Zakopali sme betónové dlaždice, na ktorých bude stáť ping-pongový stôl
 • Vyskúšali sme nové farby a obnovili maľované hry.
 • Vyrobili a osadili sme tabule na kreslenie.
 • Zarovnali sme mnoho terénnych nerovností.
 • Zveľadili sme náš pás jedlých stromov a kríkov. Tiež sme pripravili terén na jesennú výsadbu živého plotu.
 • Postavili sme rozbehovú dráhu a doskočisko na skok do diaľky.

Počas celej sobotňajšej brigády nám pomáhal bager, ktorý nám poskytol pán Černák a ktorý tiež dohliadal na to, aby boli všetky tieto ťažké práce urobené tak, ako bolo naplánované. Za to mu veľmi ďakujeme, rovnako ako pánovi Valíčkovi, ktorý nám ešte pred brigádou pomohol odstrániť starú betónovú fontánu.

Ďakujem samozrejme všetkým rodičom, ktorí sa na brigáde zúčastnili, tým rodičom, ktorí sa prihlásili a viedli jednotlivé pracovné skupiny a aj tým, ktorí sa zúčastniť nemohli, ale pomohli nám napríklad nákupom rastlín, príp. radami. Bruchá nám zaplnil vynikajúci guláš, ktorý pre nás pripravil a navaril pán Jendek.

Myslíme, že touto skvelou akciou sa nám opäť podarilo podporiť komunitný charakter našej školy a potešiť sa z toho, aký obrovský kus práce dokáže vykonať skupina šikovných a odhodlaných rodičov s deťmi.

Tešíme sa na stretnutie na slávnej jesennej brigáde.

Fotky si môžete pozrieť v Google galérii.

Narnijský školský ples 2017

Milí rodičia,

pozývame Vás srdečne na Narnijský ples!

Ples sa uskutoční v sobotu 21.1.2017 v Spoločenskej sále Viničné, od 18.30 h. do 3.00 hod. Ples bude neformálny, s cieľom navzájom sa stretnúť a bližšie sa spoznať a zabaviť v rámci komunity rodičov detí z Narnie (dress code: „malé spoločenské“, neočakáva sa plesové oblečenie). Výťažok z plesu bude venovaný CZŠ Narnia / Fondu Kaspian.

Cena vstupenky je 25 Eur / osoba. Vstupenky si môžete zakúpiť v kancelárii pani tajomníčky Narnie, p. Kataríny Tallovej, tel. 0911 788 755.
Dávame do pozornosti dámsky klub 🙂 – stôl rezervovaný pre dámy.

Ples organizuje plesový výbor – skupina dobrovoľníkov z radov rodičov. Každý z Vás však môže prispieť k tomu, aby bol ples krajší a výťažok z plesu a pomoc Narnii väčšia. Môžete tak urobiť nielen svojou účasťou, ale aj darovaním cien do tomboly. Prosíme Vás preto, ak máte možnosť darovať alebo získať do tomboly nejaké ceny, kontaktujte tajomníčku Narnie, pani Tallovú (napr. poukážky na nákup tovaru alebo služby, darčekový kôš, víkendový pobyt, knihy, nejaké zaujímavé dobroty či peknoty a pod.) Uvítali by sme, keby ste ceny mohli odovzdať v kancelárii pani Tallovej v týždni od 9. – 13.1.2017.

Prosíme tiež o príspevok do bufetu – koláčiky, zákusky. Bude pre ne pripravený stôl priamo na mieste.

Radi privítame ďalších pomocníkov do plesového tímu, najmä v deň samotného plesu.

Vopred ďakujeme za Vašu podporu a tešíme sa na Vás na Narnijskom plese. Nezabudnite si rýchlo kúpiť alebo rezervovať vstupenku na ples!

S pozdravom

Váš plesový výbor
(dobrovoľníci prosím ozvite sa na marta.jendekova@ainova.sk :))

ples 201516

Narnijský ples 2015/16

ples 201516Milí rodičia,

radi by sme Vás srdečne pozvali na Narnijský ples!

Ples sa uskutoční v sobotu 23.1.2016 v našej školskej jedálni o 18.30 h. Ples bude neformálny, s cieľom navzájom sa stretnúť a bližšie sa spoznať a zabaviť v rámci komunity rodičov detí z Narnie (dress code: „malé spoločenské“, neočakáva sa plesové oblečenie). Výťažok z plesu bude venovaný CZŠ Narnia / Fondu Kaspian.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia