Organizácia vyučovania

1. stupeň

HODINA

ČAS

Rest Time

7:00 – 7:55

Opening

8:00 – 8:15

1. hodina

8:20 – 9:05

prestávka

9:05 – 9:10

2. hodina

9:10 – 9:55

prestávka – vonku

9:55 – 10:25

3. hodina

10:25 – 11:10

prestávka

11:10 – 11:15

4. hodina

11:15 – 12:00

prestávka

12:00 – 12:05

5. hodina

12:05 – 12:50

prestávka

12:50 – 12:55

6. hodina

12:55 – 13:40

Rest Time

13:40 – 17:00

2. stupeň

HODINA

ČAS

1. hodina

8:00 – 8:45

prestávka

8:45 – 8:50

2. hodina

8:50 – 9:35

prestávka – vonku

9:35 – 10:00

3. hodina

10:00 – 10:45

prestávka

10:45 – 10:50

4. hodina

10:50 – 11:35

prestávka

11:35 – 11:45

5. hodina

11:45 – 12:30

Alt. 1

Alt. 2

prestávka – obed 12:30 – 12:35

12:30 – 13:00

6. hodina 12:35 – 13:20

13:00 – 13:45

prestávka – obed

13:20 – 13:50

13:45 – 13:50

7. hodina 13:50 – 14:35

13:50 – 14:35

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia