Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2022/23

Vážení záujemci o našu školu,
dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do Cirkevnej základnej školy Narnia v Pezinku. Proces prijímania detí sa skladá z piatich nasledovných krokov, ktoré je potrebné absolvovať v nasledujúcich dátumoch:

Krok č.1: 8. 3.  2022  o 17:00           online stretnutie pre rodičov
Krok č. 2: 1. – 4. 4. 2022              vyplnenie elektronickej prihlášky
Krok č. 3: 12.-29.4.2022              online zápisné stretnutie
Krok č. 4: máj 2022                          skríning školskej pripravenosti
Krok č. 5: do 30.6.2022              riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka

Krok č. 1:
Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční pravdepodobne v online priestore, link na stretnutie zverejníme začiatkom marca 2022.
Na konci stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na samotný zápis a link na prihlášku.  Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť.
Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov 8.3.2022.

Krok č. 2:
Online technický ZÁPIS – v termíne 1.- 4.4 2022 zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok.    E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do pondelka  4. 4. 2021 do 18:00. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu.
Pri vyplňovaní prihlášky:
• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa
• používajte diakritiku
• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena
• priložte naskenované alebo odfotené súbory:
– rodný list dieťaťa
– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu
• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk

Krok č. 3:
Online zápis dieťaťa sa uskutoční v termíne od 12. - 29. 4. 2022. Online zápis znamená, že s Vašim dieťaťom sa v online priestore stretne a porozpráva pedagogický alebo odborný pracovník školy. Bližšie informácie o tomto stretnutí a link na stretnutie obdržíte do Vašej emailovej schránky na základe elektronického zápisu.

Krok č. 4:  
Skríning pripravenosti na školu – plánujeme uskutočniť za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách v máji 2022. Vzhľadom na nepredvídateľný vývoj pandemickej situácie Vás budeme o forme konania skríningu informovať.

Krok č. 5:
Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2022.

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk.

Informácia pre rodičov záujemcov o 1.ročník v školskom roku 2021/22

Od 6.4. 2021 do 8.4. 2021 je spustená online registrácia na zápis do 1. ročníka CZŠ Narnia.  Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien, používajte diakritiku). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa. 

Po vyplnení prihlášky Vám na Váš email príde kód, ktorý si, prosím, uschovajte. Taktiež Vás prosíme, aby ste prihlášku nevyplnili viackrát, ale prostredníctvom kódu vstúpili do už Vami vytvorenej prihlášky, ak potrebujete nejaký údaj doplniť alebo opraviť.  

V procese vypĺňania prihlášky bude potrebné priložiť naskenované alebo odfotené súbory s rodným listom dieťaťa a občianskymi preukazmi oboch rodičov. Ak sa stane, že Vám tieto súbory budú chýbať, doplňte ich cez opätovné otvorenie prihlášky kódom do uzavretia zápisu. Je pre nás dôležité, aby pri podaní prihlášky súhlasili obaja rodičia (resp. zákonní zástupcovia dieťaťa) s jeho zapísaním do školy, a preto je potrebné, aby ste priložili oba občianske preukazy. Ak z nejakého dôvodu toto nie je pre Vás možné (napríklad jeden rodič dieťaťa je cudzinec, ste rozvedení a druhý rodič je nedosiahnuteľný v zahraničí), prihlášku uzavrite a napíšte mail na adresu tajomnik@narniapk.sk.  

Vytlačenú verziu prihlášky budú musieť obaja rodičia fyzicky podpísať pri preberaní rozhodnutia o prijatí. 

Elektronická prihláška bude prístupná  do 8.4. 2021 do 18.00. Prihlášky detí vyplnené po tomto termíne nezaradíme do prijímacieho procesu nakoľko proces zápisu do školy bude ukončený. 

Elektronickú prihlášku nájdete tu: 

https://czsnarniapk.edupage.org/register/

Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2021/22

Vážení rodičia, 

dovoľte nám informovať Vás o procese prijímania detí do Cirkevnej základnej školy Narnia v Pezinku. Proces prijímania detí do CZŠ Narnia  sa skladá z nasledovných krokov, ktoré je potrebné absolvovať: 

  1. Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. 
    Na stretnutie NIE JE POTREBNÉ SA VOPRED PRIHLÁSIŤ  

Stretnutie bude  v online priestore dňa 11.3.2021 (štvrtok) 17:00 -18:00. Link na toto stretnutie je http://bit.ly/CZSNarniaPKOnlineZaujemci2021   

Na konci stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na samotný zápis a link na prihlášku. 

  1. Elektronický zápis do prvého ročníka  bude prebiehať v dňoch 6.-8.4.2021. Prostredníctvom webovej stránky zverejníme zápisný formulár.  Po vyplnení tohto formulára bude Vaše dieťa oficiálne zaevidované ako záujemca o 1. ročník. Poradie  vyplnenia elektronického zápisu nerozhoduje. 
  1. Online zápis detí  sa uskutoční v priebehu apríla. Online zápis znamená, že s Vašim dieťaťom sa v online priestore stretne a porozpráva pedagogický alebo odborný pracovník školy. Bližšie informácie o tomto stretnutí a link na stretnutie obdržíte do Vašej emailovej schránky na základe elektronického zápisu. 
  1. Skríning školskej pripravenosti za prítomnosti dieťaťa vškole plánujeme na koniec apríla. Uskutoční sa iba v prípade priaznivej epidemiologickej situácie.  
     
  1. Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľ školy do 30.6. 2021. 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk

Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov 11.3.2021. 

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia