Konzultácie pre rodičov s učiteľmi

Dva krát do roka, vždy po ukončení štvrťroku, škola poskytuje rodičom možnosť konzultácií s učiteľmi. V školskom roku 2023/24 sú konzultácie plánované na

  • 20. – 23. novembra 2023
  • 22. – 25. apríla 2024

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia