Konzultácie pre rodičov s učiteľmi

Dva krát do roka, vždy po ukončení štvrťroku, škola poskytuje rodičom možnosť konzultácií s učiteľmi. V školskom roku 2020/21 sú konzultácie plánované na

  • 23. – 25. novembra 2020
  • 19. – 21. apríla 2021.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia