Konzultácie pre rodičov s učiteľmi

Dva krát do roka, vždy po ukončení štvrťroku, škola poskytuje rodičom možnosť konzultácií s učiteľmi. V školskom roku 2019/20 sú konzultácie plánované na

  • 25. – 27. novembra 2019
  • 20. – 22. apríla 2020.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia