Konzultácie pre rodičov s učiteľmi

Dva krát do roka, vždy po ukončení štvrťroku, škola poskytuje rodičom možnosť konzultácií s učiteľmi. V školskom roku 2022/23 sú konzultácie plánované na

  • 21. – 24. novembra 2022
  • 24. – 26. apríla 2023

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia