Stravovanie

Obedy v školskej jedálni pre SOŠ Komenského 27, Pezinok.

Cena za stravu

  • 1. stupeň – 2 eurá
  • 2. stupeň – 2.10 eur

Cena zahŕňa jedlo s nápojom a zdravú desiatu. Nakoľko od 1.9.2019 nabieha dotácia nazvaná „obedy zadarmo“, je potrebné riadiť sa nasledovnými pokynmi. Na dotáciu má nárok každé dieťa, ktoré

  • je prihlásené na stravovanie v škole,
  • bolo v daný deň školského vyučovania v škole aspoň jednu vyučovaciu hodinu
  • a bol mu vydaný obed.

Dotácia má hodnotu 1.20 eur. Rodičia platia tak platia len zvyšok a teda 80 centov v prípade dieťaťa na I.stupni alebo 90 centov v prípade dieťaťa na II.stupni a takto boli vygenerované aj predpisy na platbu na edupage. Ak dieťa nie je celý deň v škole a obed nebol riadne odhlásený, je tento považovaný za vydaný, ale bez nároku na štátnu dotáciu. V takom prípade musí rodič doplatiť za vydaný obed. Predpisy na platbu sa tak budú priebežne upravovať, aby bolo zohľadnené či dieťa bolo alebo nebolo v škole. Modelový príklad:

Je 7:00 ráno, dieťa bolo v predchádzajúci deň v poriadku ale zobudí sa s bolesťou v hrdle. Rodič sa rozhodne nechať dieťa doma, ale obed už nebol odhlásený. Rodič má právo prísť si prevziať obed do jedálne do obedára, v každom prípade bude rodičovi do platobného predpisu dopočítaná suma 1.20 eur, lebo v daný deň nemalo dieťa nárok na dotáciu.

Učitelia v škole sa snažia zaznamenávať dochádzku priebežne, ale môže sa stať, že celý proces prebehne až o nejakú dobu a tak dopredu upozorňujeme rodičov, že platobné predpisy sa budú priebežne meniť. Mrzí nás to, ale takto to určuje platná legislatíva.

Platba za stravné sa uhrádza vopred – bezhotovostne, číslo účtu SK63 1100 0000 0029 4100 9882. Informáciu o variabilnom symbole, stave účtu, jednotlivých predpísaných platbách nájde rodič po prihlásení sa na EDUPAGE stránku školy na http://czsnarniapk.edupage.org – v časti Komunikácia –  Platby (menu v pravom časti obrazovky). Na EDUPAGE stránke školy sa dozviete aj jedálny lístok a máte možnosť odhlásiť si stravu.

Upozorňujeme aj na výbornú smartfónovú aplikáciu pre EDUPAGE pre platformu Android ako aj iOS, viac info na http://mobile.edupage.org/.

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred do 20:00. Prihlásiť sa na stravu je možné len deň vopred do 12:00. Oboje výlučne cez EDUPAGE stránku školy prípadne mailom na adresu obedy@narniapk.sk alebo zaslaním sms správy na číslo 0911 788 755. Iný spôsob odhlásenia nebude akceptovaný.  V sms alebo maile uvediete meno a priezvisko dieťaťa, triedu, dátumový rozsah na odhlásenie.

V prípade konania školskej akcie odhlásenie zo stravy zabezpečí škola.

Zákonný zástupca dieťaťa/žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe alebo neprítomnosti v škole. Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani iná náhrada neposkytuje.

Formulár ziadost o vratenie preplatku.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia