Združenie škôl C.S.Lewisa

CZŠ Narnia v Pezinku je pobočkou CZŠ Narnia v Bratislave, teda je súčasťou Združenia Škôl C.S. Lewisa. Spolu s ďalšími školami tohto Združenia zdieľame rovnakú misiu:

Každého žiaka vzdelávame a vychovávame

k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity

v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Školy C.S. Lewisa spolu zdieľajú nielen misiu, ale aj osvedčené metódy vzdelávania, formy spolupráce s rodičmi, prístup k deťom s osobitnými potrebami  a mnohé iné skúsenosti.  Naša vízia vyjadruje rozpracovanie tejto misie pre podmienky regiónu, v ktorom pôsobíme.

Rodičia CZŠ Narnia v Bratislave oceňujú, že ich deti po skončení základnej školy, pokiaľ sa tak rozhodnú a dosahujú požadované vzdelávacie výsledky, môžu pokračovať v štúdiu na Bilingválnom gymnáziu C.S.Lewisa v Bratislave. Tam môžu plynule pokračovať v takom štýle vzdelávania, na aký sú zvyknutí zo základnej školy a túto možnosť budú mať aj absolventi základnej školy Narnia v Pezinku.

Ďalšou školou, ktorá je blízka Združeniu škôl C.S.Lewisa, hoci nie je jeho súčasťou, je Základná škola Narnia v Banskej Bystrici.

schema

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia