Hodnotenie – známky

Rodičia žiakov prvého ročníka dostávajú informáciu o hodnotení žiakov priamo od pani učiteľky formou, ktorú si zvolí.

Rodičia žiakov druhého až siedmeho ročníka nájdu hodnotenie žiakov na https://narniapk.proxia.org – nástroj Pointbook.

Technická príručka na prácu s Pointbookom.

Ako v Narnii hodnotíme? – odporúčame Vám preštudovať si prílohu školského poriadku s pravidlami hodnotenia práce žiakov.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia