PointBook

Rodičia žiakov prvého až ôsmeho ročníka nájdu hodnotenie v nástroji PointBook https://narniapk.proxia.org alebo https://www.proxia.org/sk (ak prvá z adries nefunguje, použi druhú, po načítaní stránky kliknite na pole Štart PROXIA Academy).

Technická príručka na prácu s Pointbookom.

Ako v Narnii hodnotíme? – odporúčame Vám preštudovať si prílohu školského poriadku s pravidlami hodnotenia práce žiakov.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia