O škole

narnia 2014 natitulku

Základná škola Narnia v Pezinku vznikla ako pobočka Cirkevnej základnej školy Narnia v Bratislave. Táto škola má dlhoročnú tradíciu a výborné renomé kvalitnej školy. V Pezinku škola funguje od 1. septembra 2013.
O našich predstavách a zámeroch sa viac dozviete na týchto stránkach

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia