Slávna jarná brigáda 2017 – poďakovanie

Napriek zamračenému a ufúkanému počasiu sme sa opäť v hojnom počte stretli na ďalšej slávnej jarnej brigáde. Pretože sme pracovali naozaj usilovne, poobede ostal za nami obrovský kus práce.

Vďaka tomu sa nám podarilo takmer úplne všetko, čo sme mali naplánované:

 • Skrášlili sme zanedbaný kút za tenisovým kurtom.
  Tu sme na vytvorili tri obrovské kopy z dreva, ktoré ostalo na ploche po orezaní vŕb, očistili a vymaľovali sme fasádu a brány starých dielní, zasypali a upravili sme dieru po starej fontáne, kde by sme na jeseň chceli založiť trávnik, presvetlili sme rozrastený krík tisu.
 • Vyčistili sme areál a vyzbierali kamene z trávnika, aby ho bolo možné pokosiť.
 • Osadili sme 5 betónových smetných košov.
 • Zakopali sme betónové dlaždice, na ktorých bude stáť ping-pongový stôl
 • Vyskúšali sme nové farby a obnovili maľované hry.
 • Vyrobili a osadili sme tabule na kreslenie.
 • Zarovnali sme mnoho terénnych nerovností.
 • Zveľadili sme náš pás jedlých stromov a kríkov. Tiež sme pripravili terén na jesennú výsadbu živého plotu.
 • Postavili sme rozbehovú dráhu a doskočisko na skok do diaľky.

Počas celej sobotňajšej brigády nám pomáhal bager, ktorý nám poskytol pán Černák a ktorý tiež dohliadal na to, aby boli všetky tieto ťažké práce urobené tak, ako bolo naplánované. Za to mu veľmi ďakujeme, rovnako ako pánovi Valíčkovi, ktorý nám ešte pred brigádou pomohol odstrániť starú betónovú fontánu.

Ďakujem samozrejme všetkým rodičom, ktorí sa na brigáde zúčastnili, tým rodičom, ktorí sa prihlásili a viedli jednotlivé pracovné skupiny a aj tým, ktorí sa zúčastniť nemohli, ale pomohli nám napríklad nákupom rastlín, príp. radami. Bruchá nám zaplnil vynikajúci guláš, ktorý pre nás pripravil a navaril pán Jendek.

Myslíme, že touto skvelou akciou sa nám opäť podarilo podporiť komunitný charakter našej školy a potešiť sa z toho, aký obrovský kus práce dokáže vykonať skupina šikovných a odhodlaných rodičov s deťmi.

Tešíme sa na stretnutie na slávnej jesennej brigáde.

Fotky si môžete pozrieť v Google galérii.

Rezervácia na zápis prvákov pre šk. rok 2017/18 otvorená

Otvorili sme možnosť rezervácie termínu na zápis, ktorý sa koná 1.4.2017. Rezervácia nie je povinná, ale pomáha nám lepšie si plánovať priebeh zápisu a zabezpečiť, aby ste na zápis dlho nečakali. Rezervovať termín si môžete cez rezervačný systém na našej webstránke. Na každý čas je otvorených niekoľko „slotov“, ktoré keď sa vyčerpajú, na daný čas sa už rezervácia nedá urobiť.

Rezervačný systém nájdete tu

Rezervácia na zápis do prvého ročníka 2017/18

Knižnenie s Mrkvičkom

Predpokladaný program:

 • 8:00 – 14:00 – workshopy pre žiakov školy CZŠ Narnia PK
 • 14:00 – 17:00 – Bibliotéka – predajná výstava „najmä“ detských kníh
 • 14:00 – 17:00 – expozícia „Príbeh Biblie – od hliny ku zvitku – od zvitku ku knihe
 • 15:00 – 16:00 – seminár k expozícii „Príbeh Biblie“ spojený s premietaním filmu
 • 15:30 17:00 – Knižnenie s Mrkvičkom – workshop s Tiborom Hujdičom o čítaní kníh s deťmi – aké knihy čítať, ako čítať, kde čítať, s kým čítať, prečo čítať, kedy čítať 🙂

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia