Trieda Modra – v šk. roku 2018/19

V školskom roku otvorila CZŠ Narnia v Modre jednu prvácku triedu, ktorá bola úzko prepojená s CZŠ Narnia v Pezinku. Trieda je umiestnená v budove Strednej odbornej školy pedagogickej na Sokolskej ulici v Modre.

V búducom školskom roku v tomto projekte nebudeme pokračovať nakoľko nemáme dosť personálu a ani záujem zo strany modranských rodičov nestačil na naplnenie kapacity.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia