Narnia prichádza do Modry

Pracujeme usilovne na tom, aby sme mohli v budúcom školskom roku otvoriť prvácku triedu v Modre. Táto našla priestor v Pedagogickej a kultúrnej akadémii. Ak si chcete vypočuť viac informácií, ponúkame vám stretnutie, ktoré sa bude konať 27.3. 17:00 v budove PaKa – Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra. Na stretnutí s vedením školy budeme prezentovať ciele a misiu školy a tiež aj technické podrobnosti tento triedy.

Aj deti, ktoré majú záujem o Modru absolvujú zápis 6 a 7. 4., v priestoroch školy v Pezinku, presné inštrukcie zverejníme po veľkonočných prázdninách.

Rodičia budúcich prvákov, vitajte na našej webstránke

Predpokladáme, že v nasledujúcom období na našu stránku častejšie zavítajú rodičia, ktorí hľadajú školu pre svojho budúceho prváka. Máme preto pre Vás niekoľko dôležitých informácií.

Najskôr krátke vysvetlenie k našej webstránke, kde nájdete hlavne informácie o filozofii našej školy a vízii, ktorou sa riadi. Rodičia našich žiakov tu nájdu praktické informácie, ktoré sa priebežne nemenia, napr. odkazy na ďalšie webové stránky a aplikácie, ktoré využívame, informácie o rozvrhu, zvonení a podobne. Asi si všimnete, že na našej webstránke je toho menej z aktivít a života školy, rovnako tu nenájdete veľa fotografií s deťmi. Je to preto, lebo sa snažíme rešpektovať súkromie našich detí, nie z dôvodu, že by sa toho v škole dialo málo. Práve naopak, rôznych aktivít sa organizuje veľa a na komunikáciu s našimi rodičmi (a napríklad sprostredkovanie fotografií) využívame iné nástroje - hlavne email a webové služby s neverejným prístupom.

Ak sa o škole chcete dozvedieť viac, odporúčame Vám okrem prečítania si rubriky "O škole" (jednotlivé podstránky nájdete v hornom menu), navštíviť aj stretnutie pre rodičov - záujemcov, na ktorom Vám vedenie školy predstaví školu, jej plány a každodenné fungovanie. Toto stretnutie sa bude konať vo štvrtok 1.3.2018. Ďalšie informácie ohľadom procesu prijímania nových žiakov nájdete na samostatnej podstránke.

Na záver Vás chceme povzbudiť k zváženiu možnosti našej školy. V minulých rokoch sme otvárali len jednu triedu prvého ročníka, do ktorej sme vždy uprednostnili súrodencov detí z našej školy. Tak sa mohlo stať, že sme si vybudovali povesť školy, do ktorej je ťažké sa dostať. V tomto roku však plánujeme otvoriť dve triedy prvého ročníka, čo zvýši šancu prejsť výberom.

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Vedenie CZŠ Narnia PK

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia