Prestup do školy

Do CZŠ Narnia Pezinok je možné prestúpiť aj do niektorého z vyšších ročníkov, mimo bežného zápisu prvákov. V prípade záujmu vás prosíme o vyplnenie formuláru nižšie a zároveň vás prosíme o porozumenie nasledovným pokynom:

1. Prestup do školy je možný v prípade, že sa v príslušnom ročníku vytvorí voľné miesto.

2. V rámci prestupu do školy bude vaše dieťa musieť absolvovať:

  • adaptačný pobyt zvyčajne v trvaní štyroch dni, cieľom adaptačného pobytu je dať dieťaťu možnosť vyskúšať si triedu a školu a nám lepšie spoznať dieťa,
  • preskúšanie z anglického jazyka (požadujeme, aby dieťa vedelo po anglicky aspoň tak, aby sa vedelo zaradiť do slabšej skupiny príslušného ročníka na anglický jazyk),
  • pohovor so špeciálnou pedagogičkou,
  • preskúšanie z ostatných predmetov.

3. V prípade uvoľneného miesta vás budeme kontaktovať my, na základe informácií, ktoré nám poskytnete cez formulár. Zavoláme vás na stretnutie na ktorom dohodneme podrobnosti adaptačného pobytu a aj sa zoznámime. Je preto zbytočné nás kontaktovať priamo, formulár nám plne postačuje. Formulár zároveň vytvára poradovník na základe ktorého kontaktujeme rodičov, výnimkou je len situácia, keď má prestupujúce dieťa na škole súrodenca, v takom prípade dostane prednosť v zmysle našej zásady „držať rodinu pokope“.

4. Po úspešnom adaptačnom pobyte a rozhovore s rodičmi vyplníte žiadosť o prestup a ďalšie potrebné dokumenty a dieťa do školy prijmeme.

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia