Program Narnijskej univerzity na šk.rok 2018/2019

Témy a termíny

29.september 2018, o 10.00   – ŽIVOT S TÍNEDŽERMI, Martina Vagačová
17.november 2018, o 10.00   – HUDOBNÁ DIELŇA, Ľuboš Zaťko – ZRUŠENÁ
8.december 2018, o 10.00 – AKO SA UČIŤ S DEŤMI, Miroslava Petrakovičová; Anna Steinerová
19.január 2019, o 10.00 – DETI A DOMÁCE POVINNOSTI, Eva Hargašová
16.február 2019, o 10.00 – LABORATÓRIUM ČÍTANIA, Ľudmila Hrdináková
16.marec 2019, o 10.00 – DOMÁCNOSŤ BEZ ODPADU, Petra Slezáková


Čo je Narnijská univerzita
Narnijská univerzita je séria prednášok či interaktívnych workshopov na tému rodičovstva, výchovy, vzdelávania, vzťahu rodičia – deti – škola,  a všetkého, čo nám v tejto súvislosti život prináša.

Poslanie Narnijskej univerzity
Týmto projektom sa snažíme napĺňať víziu školy – rozvoj a rast každého člena komunity okolo školy, ktorá podľa nás zahŕňa aj rodičov. Praktickou podobou sú sobotňajšie stretnutia na tému, ktorá súvisí so vzdelávaním alebo budovaním rodiny a pomocou rodičom stať sa lepšími rodičmi.

Kedy, kde, ako…
Soboty od 10.00 – 12.00 podľa harmonogramu v priestoroch CZŠ Narnia, Komenského 27 Pezinok, v komornej atmosfére, s čajíkom, kávičkou a koláčikom. Program pre deti nie je zabezpečený, môžete ich však priviezť – ak zvládnu byť s vami alebo sa hrať v herni vo vestibule. Vstupné je dobrovoľné.

Pravidelné info: Fb CZŠ Narnia Pezinok, webstránka, plagáty v škole a v meste.

Musím sa zaregistrovať?
Vďaka, veľmi nám to pomôže pri príprave. Poprosíme tu: https://goo.gl/SPhb3c  . Ak ste sa náhodou nestihli zaregistrovať, príďte aj tak!

Kto to všetko organizuje
Narnijskú univerzitu organizačne zabezpečujú rodičia – Jana Hönschová, Marta Jendeková a Jana Rybáková, v úzkej spolupráci so školou v podobe pani zástupkyne Miroslavy Petrakovičovej.

Kontakt
honschova.jana@gmail.com

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia