EDUPAGE

Naša škola veľmi intenzívne využíva služby EDUPAGE na zabezpečenie väčšiny administratívy okolo školy. Platí pritom nasledovné

  • Na portál EDUPAGE sa prihlásite na adrese http://czsnarniapk.edupage.org.
  • Prihlasovacie meno je v tvare MenoDieťaťa, heslo generuje škola a spravuje škola. Tento účet nazývame EDUPAGE Školské konto žiaka.
  • Po prvom prihlásení sa na EDUPAGE vám ponúkne možnosť vytvoriť si vlastné EDUPAGE Konto rodiča (s prihlasovacím menom vo forme mailovej adresy rodiča). Toto viete spárovať s EDUPAGE Školským kontom žiaka, ktoré ste dostali pridelené školou. Ak máte na škole viac detí, viete si takto na EDUPAGE konto rodiča napárovať jednotlivé EDUPAGE Školské kontá detí pre jednoduchosť používania (potom sa len prepínate po prihlásení medzi jednotlivými deťmi).

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia