Rezervácia na zápis do prvého ročníka 2018/19

Zápis do prvého ročníka sa bude konať

  • v piatok 6.4.2018 v čase od 14:45 do 17:00 a
  • v sobotu 7.4.2017 v čase od 8:15 do 14:00

v priestoroch školy (pobočky na Komenského 27 v PK). Čítajte ďalej pre podrobnejšie inštrukcie a rezerváciu termínu na zápis.
Na zápis je potrebné priniesť

  • dieťa – nie je možné zapísať dieťa bez jeho fyzickej prítomnosti, dieťa musí sprevádzať rodič alebo zákonný zástupca, nie je možné zapísať dieťa suseda alebo vnuka/vnučku,
  • rodný list dieťaťa (stačí kópia),
  • občiansky preukaz rodiča alebo zákonného zástupcu,
  • v prípade potreby dokumenty preukazujúce spôsobilosť zákonného zástupcu vystupovať v mene dieťaťa – rozhodnutie súdu,
  • vytlačenú nepodpísanú prihlášku, ktorú vyplníte na internete, informácia nižšie.

Vzhľadom na vyskytujúce sa prípady, keď rodičia vzájomne nesúhlasia s výberom školy pre dieťa, sme nútení pridať do procesu prijímania aj administratívnu povinnosť v podobe súhlasu oboch rodičov, respektíve zákonných zástupcov s akceptovaním prijatia a nástupu do školy. Možné sú nasledovné varianty

  1. obaja zákonní zástupcovia/rodičia sa zúčastnia zápisu a pred pracovníkom školy podpíšu obaja prihlášku (najlepší variant),
  2. na zápis príde len jeden rodič a prinesie notárom overený súhlas druhého rodiča (zákonného zástupcu),
  3. na zápis príde len jeden rodič a v budúcnosti doplní druhý podpis rodič (zákonný zástupca) počas testov školskej zrelosti alebo pri prípadnom preberaní rozhodnutia o prijatí.

Pre získanie prihlášky postupujete nasledovne:
1. vyplňte elektronickú prihlášku
2. po vyplnení elektronickej prihlášky ju vytlačte

Elektronickú prihlášku nájdete na tejto adrese.

Pri vyplňovaní prihlášky uvádzajte údaje presne podľa rodného listu dieťaťa (napr. neuvádzajte zdrobneniny krstných mien). Zákonný zástupca je povinný pri zápise uviesť do zápisného lístka všetky dôležité informácie o fyzickom a psychickom stave svojho dieťaťa.

Odporúčame Vám pripraviť sa na odhadovaný čas, ktorý na zápise strávite cca 1 hodinu.

V prípade ďalších otázok kontaktujte administratívu školy na adrese tajomnik@narniapk.sk . V prípade, že sa pre chorobu alebo z iných vážnych dôvodov nemôžete zápisu zúčastniť, kontaktujte tiež administratívu školy. Účasť chorého dieťaťa na zápise môže zbytočne skresliť pozorovania, ktoré počas zápisu učitelia vykonávajú.

Informácie, ktoré by vás mohli zaujímať k zápisu

Na zápis si môžete rezervovať konkrétny termín pomocou nasledovného formuláru. Rezervácia nie je povinná, môžete prísť na zápis aj bez rezervácia, ale rezervovaním termínu si skrátite čas vybavenia.

V prípade, že zapisujete dvojičky, rezervujte si termín pre každé dieťa samostatne.

Kalendár


Prosím vyberte dátum a čas
Odoslať rezerváciu

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia