Narnia prichádza do Modry

Pracujeme usilovne na tom, aby sme mohli v budúcom školskom roku otvoriť prvácku triedu v Modre. Táto našla priestor v Pedagogickej a kultúrnej akadémii. Ak si chcete vypočuť viac informácií, ponúkame vám stretnutie, ktoré sa bude konať 27.3. 17:00 v budove PaKa – Stredná odborná škola pedagogická, Sokolská 6, Modra. Na stretnutí s vedením školy budeme prezentovať ciele a misiu školy a tiež aj technické podrobnosti tento triedy.

Aj deti, ktoré majú záujem o Modru absolvujú zápis 6 a 7. 4., v priestoroch školy v Pezinku, presné inštrukcie zverejníme po veľkonočných prázdninách.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia