Prieskumný dotazník – Narnijská univerzita

V októbri by sme prvým seminárom radi spustili našu avizovanú Narnijskú univerzitu určenú rodičom a dospelým. Konala by sa 19.10. v škole (zrejme v jedálni SOŠ) Seminár by viedol  Tibor Hujdič – propagátor čítania s deťmi, výberu vhodných kníh a tak. Témou seminára by malo byť ako a čo čítať s deťmi. Tibor je naozaj výborný – podobnú tému spracováva aj pre Slovenský rozhlas, vedie detské internetové kníhkupectvo www.mrkvicka.sk, chodí po školách, vedie učiteľov ale aj množstvo projektov priamo s deťmi. Viac o Tiborovi prezradí Google – http://goo.gl/oGkbnK  .

Nakoľko je to z našej strany ponuka pre vás, radi by sme od vás dostali podnety, ako technicky takýto seminár zorganizovať tak, aby sa vám ho podarilo zaradiť do vašich určite rušných životov a víkendov. Pripravili sme preto stručný dotazník, ktorého vyplnením nám môžete takéto podnety dať. Pomôže nám, ak si na to pár minút nájdete.

Ďalšie témy v budúcnosti by mali byť – berte to ako predbežný zoznam, ktorý sa ešte určite bude meniť a dopĺňať

 • Práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (november)
 • Generácia Z (ako rozumieť našim deťom) (december)
 • Dieta vo vizulnej kultúre – výchova umením k poznaniu vizuálneho jazyka (január)
 • iHrysko (ako sa hrať s deťmi) (február)
 • Rodičovský hackaton (ako používať v rodine efektívne počítače a technológie) (marec)
 • Ako deťom pomôcť s matematikou (apríl)
 • Rešpktovať a byť rešpektovaný (máj)

Dotazník nájdete na adrese https://docs.google.com/forms/d/1EUwKeVunMdoIxNlwOHivNKeC-vmmcm-31QBIygcm6Xs/viewform

Krúžky začínajú už tento týždeň

Na krúžky, ktoré sú organizované školou sme dostali prihlášky nasledovne

Krúžok Počet prihlásených detí
Potvor 1

8

Potvor 2

5

RKC náboženstvo
1. – 2. roč.

10

RKC náboženstvo
3. roč.

12

Grafomotorický

10

Šachový

16

Fotografický pre začiatočníkov

15

Veľká výprava

3

Informácie pre rodičov zo dňa 15.9.2013

Cez víkend sa nám podarilo zavesiť na webstránku ponuku krúžkov a popoludňajších aktivít. Ospravedlňujeme sa za meškanie, ale zdá sa, že krúžky predstavujú logisticky veľmi náročnú vec a ani v tejto podobe ešte nemáme všetky informácie k dispozícii. Našou snahou bolo urobiť ponuku čo najbohatšou, čo zo sebou prináša potrebu miešať rôzne typy spolupráce s partnermi pričom niektorí nám dodnes nevedeli potvrdiť záverečné časovopriestorové súradnice.

Uvedomujeme si, že vzhľadom na Školu v prírode nie je možné uzatvoriť prihlášky tento týždeň a teda prihlasovať na krúžky sa bude dať až do 27. septembra. Mrzí nás, že v niektorých krúžkoch a aktivitách je obmedzený počet detí, ale vyžaduje si to samotná aktivita. V prípade príliš veľkého záujmu sa budeme snažiť vytvoriť náhradné riešenie.

Informácie pre rodičov zo dňa 8.9.2013

Na webstránke sme urobili niekoľko zmien:

Tento týždeň nás čaká:

 • prihlasovanie na školu v prírode pre žiakov 3. – 5. ročníka,
 • zverejnenie zoznamu krúžkov a spustenie prihlasovania,
 • rozdanie vzdelávacích poukazov,
 • plenárne a triedne stretnutia s rodičmi 11.9.2013 o 16:30 a následne 17:15.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia