Krúžky začínajú už tento týždeň

Na krúžky, ktoré sú organizované školou sme dostali prihlášky nasledovne

Krúžok Počet prihlásených detí
Potvor 1

8

Potvor 2

5

RKC náboženstvo
1. – 2. roč.

10

RKC náboženstvo
3. roč.

12

Grafomotorický

10

Šachový

16

Fotografický pre začiatočníkov

15

Veľká výprava

3

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia