Prieskumný dotazník – Narnijská univerzita

V októbri by sme prvým seminárom radi spustili našu avizovanú Narnijskú univerzitu určenú rodičom a dospelým. Konala by sa 19.10. v škole (zrejme v jedálni SOŠ) Seminár by viedol  Tibor Hujdič – propagátor čítania s deťmi, výberu vhodných kníh a tak. Témou seminára by malo byť ako a čo čítať s deťmi. Tibor je naozaj výborný – podobnú tému spracováva aj pre Slovenský rozhlas, vedie detské internetové kníhkupectvo www.mrkvicka.sk, chodí po školách, vedie učiteľov ale aj množstvo projektov priamo s deťmi. Viac o Tiborovi prezradí Google – http://goo.gl/oGkbnK  .

Nakoľko je to z našej strany ponuka pre vás, radi by sme od vás dostali podnety, ako technicky takýto seminár zorganizovať tak, aby sa vám ho podarilo zaradiť do vašich určite rušných životov a víkendov. Pripravili sme preto stručný dotazník, ktorého vyplnením nám môžete takéto podnety dať. Pomôže nám, ak si na to pár minút nájdete.

Ďalšie témy v budúcnosti by mali byť – berte to ako predbežný zoznam, ktorý sa ešte určite bude meniť a dopĺňať

  • Práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (november)
  • Generácia Z (ako rozumieť našim deťom) (december)
  • Dieta vo vizulnej kultúre – výchova umením k poznaniu vizuálneho jazyka (január)
  • iHrysko (ako sa hrať s deťmi) (február)
  • Rodičovský hackaton (ako používať v rodine efektívne počítače a technológie) (marec)
  • Ako deťom pomôcť s matematikou (apríl)
  • Rešpktovať a byť rešpektovaný (máj)

Dotazník nájdete na adrese https://docs.google.com/forms/d/1EUwKeVunMdoIxNlwOHivNKeC-vmmcm-31QBIygcm6Xs/viewform

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia