Naši žiaci na Bienále plastiky malého formátu – november 2013

Od 7.11. je na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku sprístupnená výstava Bienále plastiky malého formátu. Výstava predstavuje autorov mladšej a strednej generácie a ich odlišné autorské pohľady na sochu malého formátu. Minulý týždeň ju navštívili naši tretiaci, štvrtáci a piataci. Výstavu im predstavila pani Michaela Syrová. Deti sa rozprávali o umení, jeho inšpiratívnej sile, rozmýšľali, čo všetko môže byť umenie a čo sú vlastne plastiky. Snažili sa vyjadriť, ktorý exponát sa im páči a ktorý naopak nie, vyskúšali si znázorniť a uhádnuť súsošia na zadanú tému a tak hravou formou o umení premýšľať.

Úspech našich detí na „Bratslam 2013“

V sobotu 23.novembra 2013 sa v hoteli Doble Tree Hilton v Bratislave konal tretí ročník súťaže „Bratslam 2013“. Bratslam  je súťaž, v ktorej básnici čítajú alebo recitujú svoje originálne básnické dielo pred auditóriom. Súťaže sa zúčastnili deti z medzinárodných škôl z Bratislavy a z okolitých krajín, ale tiež deti zo súkromných, jazykových a základných štátnych škôl a škôlok. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách, Pezinskú Narniu na súťaži zastupovali deti z English Clubu: Ninka Barabásová, Tamarka Juráková, Marek Mráz, Pali Tatár, Adrián Kašiar, Martin Kojda a Veronika Mrázová. So svojou básňou „Things You Can Do in the Fall“ obsadili v kategórii 5-11 ročných detí úžasné prvé miesto. K úspechu im blahoželáme!

Narnijská univerzita 16.11.2013 – Veronika Sinová: Ako pracovať s deťmi so ŠVVP

seminar sinovaPozývame vás na seminár „Ako pracovať s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami„, ktorý sa bude konať 16.11.2013 (v sobotu) o 10:00 v priestoroch CZŠ Narnia Pezinok v rámci série seminárov Narnijská univerzita.

Seminár je určený dospelým a počas seminára nebude zabezpečená starostlivosť o deti. Chceme vás preto poprosiť o pochopenie a účasť na seminári bez detí. Aby sme vedeli pripraviť správnu miestnosť, prosíme vás o registráciu cez stručný formulár.

Vstupné dobrovoľné pre rodičov CZŠ Narnia, pre ostatných návštevníkov odporúčame vstupné 2 eurá.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia