Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2023/24

Vážení rodičia,

proces prijímania detí do1.ročníka CZŠ Narnia  sa skladá viacerých krokov, ktoré je potrebné absolvovať. Prvým z nich je  informatívne stretnutie pre rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Termín tohto stretnutia a bližšie informácie zverejníme v januári 2023.
Dni otvorených dverí na našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre rodičov  záujemcov o 1.ročník.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia