Informácia pre záujemcov o prijatie do prvého ročníka v šk. roku 2022/23 – aktualizované 8.3. 2022

Vážení rodičia záujemcov o prvý ročník v školskom roku 2022/23, 

radi by sme Vám poskytli nové informácie o prijímacom procese do 1. ročníka v školskom roku 2022/23. Zmeny v prijímacom procese sme prijali po zvážení rôznych okolností a aj zlepšujúcej sa epidemiologickej  situácie. 

Krok č.1: 8. 3.  2022  o 17:00            online stretnutie pre rodičov – link na stretnutie je nižšie v texte 
Krok č. 2: 1. – 3. 4. 2022 do 18.00    vyplnenie elektronickej prihlášky – https://czsnarniapk.edupage.org/register/
Krok č. 3: 8.a 9.4.2022              prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa 
Krok č. 4: máj 2022                           skríning školskej pripravenosti 
Krok č. 5: do 30.6.2022              riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka 

Krok č. 1: 
Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční  v online priestore, link na stretnutie –  Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi
Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť. Na konci stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na samotný zápis a link na prihlášku.  Zaregistrovať sa môžete na tejto adrese: http://bit.ly/NarniaPKzaujem
Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov 8.3.2022. 

Krok č. 2:Vyplnenie elektronickej prihlášky– v termíne 1.- 3.4 2022 zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok.    E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do nedele   3. 4. 2022 do 18:00. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu. 
Pri vyplňovaní prihlášky: 
• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa 
• používajte diakritiku 
• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena 
• priložte naskenované alebo odfotené súbory: 
– rodný list dieťaťa 
– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu 
• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk 

Krok č. 3: 
Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa – Na základe vyplnenia elektronickej prihlášky bude zaslaná rodičom pozvánka na zvolenie si želaného termínu na prezenčný zápis v škole.  

Krok č. 4:   
Skríning pripravenosti na školu – sa  uskutoční  dňa 6.5.2022 za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách. Pozvánku na zvolenie si želaného času pošleme rodičom zapísaných detí . 

Krok č. 5:  
Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2022. 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk. 

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia