Informácia pre záujemcov o 1.ročník v školskom roku 2023/24

Vážení rodičia záujemcov o prvý ročník v školskom roku 2023/24, 

radi by sme Vám poskytli nové informácie o prijímacom procese do 1. ročníka v školskom roku 2023/24.

Krok č.1: 7. 3.  2023  o 17:00  stretnutie pre rodičov záujemcov prezenčnou formou 

Krok č. 2: od 20.3. do 23.3. do 20.00  vyplnenie elektronickej prihlášky – https://czsnarniapk.edupage.org/register/

Krok č. 3: 1.4. a 5.4.2023  prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa 

Krok č. 4: 2.5. a 3.5 2023  skríning školskej pripravenosti 

Krok č. 5: do 30.6.2023  riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka 

Krok č. 1: 

Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcovo umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční  dňa 7.3. 2023 v našej škole v Pezinku na ul. Komenského 27.  Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť. V priebehu stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na zápis a link na prihlášku. 

 Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov.

Krok č. 2:

Vyplnenie elektronickej prihlášky– v termíne 20.3. – 23.3. 2023  zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok.    E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do štvrtka  23. 3. 2023 do 20:00. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu. 

Pri vyplňovaní prihlášky: 

• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa 

• používajte diakritiku 

• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena 

• priložte naskenované alebo odfotené súbory: 

– rodný list dieťaťa 

– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu 

• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk 

Krok č. 3: 

Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa – na základe vyplnenia elektronickej prihlášky bude zaslaná rodičom pozvánka na zvolenie si želaného termínu na prezenčný zápis v škole.  Zápis je spoplatnený sumou 20€.

Krok č. 4: 

Skríning pripravenosti na školu – sa  uskutoční 2. a 3. mája 2023 za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách. Pozvánku na zvolenie si želaného času pošleme rodičom zapísaných detí . 

Krok č. 5:  

Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2023. 

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk. 

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia