Informácia pre rodičov záujemcov o 1.ročník v školskom roku 2024/25

Vážení rodičia záujemcov o 1.ročník,

radi by sme Vám poskytli nové informácie o prijímacom procese do 1. ročníka v školskom roku 2024/25.  

Krok č. 1:  Stretnutie pre rodičov záujemcov prezenčnou formou 12. 3. 2024  o 17:00 hod. 

Krok č. 2:  Vyplnenie elektronickej prihlášky od 19.3. do 22.3. do 20:00 hod.  

Krok č. 3:  Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa 5. a 6.4.2024 

Krok č. 4:  Skríning školskej pripravenosti  23.-25.4 2024   

Krok č. 5:  Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o ne/prijatí do 1.ročníka  do 30.6.2024 

Krok č. 1:  

Spoločné informatívne stretnutie rodičov záujemcov o umiestnenie dieťaťa do 1.ročníka s vedením školy spojené s predstavením školy a misie školy. Stretnutie sa uskutoční  dňa 12.marca  2024 v našej škole v Pezinku na ul. Komenského 27.  Na stretnutie nie je potrebné sa vopred prihlásiť, ale je potrebné sa ho zúčastniť. V priebehu stretnutia sa rodičia zaregistrujú a na základe registrácie obdržia pozvánku na zápis a link na prihlášku.   

Dni otvorených dverí v našej škole neorganizujeme, nakoľko ich plne nahrádza informatívne stretnutie pre záujemcov. 

Krok č. 2: 

Vyplnenie elektronickej prihlášky– v termíne 19.3. – 22.3. 2024  zverejníme elektronickú prihlášku na zápis dieťaťa do CZŠ Narnia  Pezinok prostredníctvom https://czsnarniapk.edupage.org/register/     

E – prihlášku do školy CZŠ Narnia vyplňte do piatka,   22.3.2024 do 20:00 hod.. Prihlášky vyplnené po tomto termíne nebudeme môcť zaradiť do prijímacieho procesu.  

Pri vyplňovaní prihlášky:  

• uvádzajte presné údaje podľa rodného listu dieťaťa  

• používajte diakritiku  

• neuvádzajte zdrobneniny krstného mena  

• priložte naskenované alebo odfotené súbory:  

– rodný list dieťaťa  

– občianske preukazy OBOCH rodičov. Priložte OBE strany občianskeho preukazu  

• iné dokumenty preukazujúce právo zákonného zástupcu alebo správy z diagnostiky zašlite priamo administratíve školy mailom na tajomnik@narniapk.sk  

Krok č. 3:  

Prezenčný zápis v škole za prítomnosti dieťaťa – na základe vyplnenia elektronickej prihlášky bude zaslaná rodičom pozvánka na zvolenie si želaného termínu na prezenčný zápis v škole.  Administratívny poplatok za zápis je 20€.  

Krok č. 4:  

Skríning pripravenosti na školu – sa  uskutoční 23. až 25.4. 2024 za prítomnosti dieťaťa v škole  v malých skupinkách. Pozvánku na zvolenie si želaného času pošleme rodičom zapísaných detí .  

Krok č. 5:   

Rozhodnutie o ne/prijatí žiaka do školy vydá riaditeľka školy do 30.6. 2024.  

V prípade ďalších otázok nás môžete kontaktovať na emailovej adrese  tajomnik@narniapk.sk.  

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia