Informácia k začiatku školského roka 2023/24

Nový školský rok 2023/2024  otvoríme spoločne v pondelok, 4.9. 2023 o 8:00 hod v telocvični. Po programe v telocvični sa všetci žiaci presunú do svojich tried.   Program v triedach bude trvať približne do 9:45-10:00 hod.  V tento deň sa nevydáva obed a nefunguje Rest time

Tešíme sa na deti i rodičov!

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia