Po mesiacoch tvrdej práce už zajtra otvárame slávnostným programom našu novú školu – pobočku CZŠ Narnia v Pezinku. Náš tím sa teší na stretnutie so žiakmi a rodičmi. Aktualizovali sme aj našu webovú stránku, kde nájdete informácie k začínajúcemu sa školskému roku v menu v položke Šk. rok 2013/14. Ospravedlňujeme sa, že na stránke ešte nájdete chyby, určite ju budeme ďalej vylepšovať.