Pohľad na našu školu z pera Moniky Kompaníkovej – článok v Denníku N

O svojej skúsenosti s našou školou napísala do Denníka N náš rodič Monika Kompaníkova. So súhlasom autorky na našom webe preberáme jej pôvodný článok.

Trocha optimizmu v smutnom týždni.

Minulý týždeň bol mimoriadne smutný, odišli traja vzácni ľudia. Počasie je nafigu, spoločensko-politické dianie tragikomické, cesty ešte stále nikto po zime neupratal. A predsa sa niečo pekné nájde.

Navštívili sme spolu s Tomášom Janovicom Základnú školu Narnia v Pezinku. Je marec, to je čas, na dievčatká myslieť zas, ako napísala Elena Čepčeková v rozprávke s ktorou syn uspel na Hviezdoslavovom Kubíne. Je marec – poberaj sa starec, ako hovorila moja triedna učiteľka a je marec mesiac knihy.

V pezinskej škole sme našli dve plné triedy detí z piatich ročníkov, oblečených ako postavičky z rozprávok. Boli pokojné a disciplinované, no nikto po nich nemusel kričať aby také vydržali byť hodinu a pol. Našli sme tam usmiate pani učiteľky, ktoré aj napriek tomu, že mali na hlavách tykadlá a klobúčiky – lebo aj ony prišli oblečené ako z rozprávky – mali prirodzenú autoritu a kričať zjavne nezvykli. Keď vyzvali deti aby sa pýtali, čakali sme pomalý rozbeh, zvyčajný ostych a strach, neisté pohľady upreté na učiteľky  a otázky na papierikoch, no tieto deti sa nebáli spýtať na čokoľvek a kládli naozaj neobvyklé otázky, na aké človek u tretiakov či štvrtákov zvyknutý nie je – keďže sme obaja absolvovali už množstvo školských debát, dovolili sme si porovnávať). Jedna slečna na konci debaty zdvihla ruku a povedala – ja sa nechcem nič spýtať, ja vás chcem len povzbudiť, aby ste ešte písali. Neskôr prišli ďalšie deti povzbudiť nás, aby sme písali viac, aby sme napísali ešte nejaké knižky. Na odpadnutie. Jeden chlpček prišiel s otázkou, či verím v Boha. Lebo on verí a je veľmi šťastný, že aj ja verím v Boha, lebo jemu bol pomáha a tak bude aj mne. Druhý chlapec bol zo živého spisovateľa taký vykoľajený, až sa triasol a prezradil, že ho to stretnutie posmelilo a uvažuje, že aj on bude spisovateľom. A poďakoval sa za tú možnosť byť tam chvíľu s nami.

To je vlastne všetko. Nič závažné sa neudialo, len sme zažili silný pocit optimizmu a radosti po návšteve zariadenia, ktoré sa v posledných rokoch takmer výlučne spája so slovami ako podviživený, podfinancovaný, prebyrokratizovaný, frustrovaný, či nedocenený. Zažili sme novú generáciu múdrych, primerane sebavedomých, spontánnych, tvorivých a ohľaduplných detí a o učiteľkách nehovoriac. Ja ďakujem za tú možnosť byť tam chvíľu s nimi a počúvať.

Kluby RsT v apríli

Po veľkonočných prázdninách sme si pre deti pripravili ďalšie zaujímavé kluby, zamerané  na rozširovanie svojho obzoru, spoznávanie zatiaľ nepoznaného. Taktiež sme nezabudli na našich športovcov, ktorí budú mať príležitosť ukázať svoje schopnosti v športových súťažiach. Venovať sa budeme aj nácviku krátkeho programu na deň matiek, s ktorým deti budú vystupovať v domove dôchodcov.

1.týždeň:  (13.apríla-17.apríla)

 • U Ivanky sa deti môžu zahrať spoločenské a kolektívne hry.
 • Mirka si pripravila pre deti športové aktivity na školskom dvore, zamerané na koordináciu pohybov, rozvoj rýchlosti a obratnosti.
 • Stanka sa bude venovať  projektu „ Vesmír očami detí“ . Detské práce budú vystavené v rôznych hvezdárňach
 • Mates sa bude venovať deťom so záľubou vo fotografovaní. Je potrebné aby si deti priniesli fotoaparáty.

2.týždeň: (20.apríla-24.apríla)

 • Ivanka bude s deťmi na športovom klube hrať zaujímavé kolektívne  a loptové hry.
 • Mirka bude mať dramatický klub, kde si deti nacvičia pásmo na MDM pre dôchodcov.
 • Klub šikovných ručičiek pod vedením Stanky, kde si deti vyrobia svoje vlastné bábiky.
 • U Matesa si deti môžu vyrobiť darček pre mamičku na darčekovom klube.

3.týždeň: (27.apríl-1.máj)

 • Ivanka sa bude venovať nácviku piesní  ku dňu matiek.
 • Na cestovateľskom klube s Mirkou deti zažijú nové dobrodružstvá pri objavovaní a spoznávaní krajín sveta.
 • Športový klub plný kolektívnych hier bude viesť Stanka.
 • U Matesa sa deti budú venovať písaniu vlastných poviedok.

Kluby RsT v marci

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Preto sme aj my sme v Rest-time zaradili aktivity zamerané na výrobu vlastných kníh, ktoré si sami budú ilustrovať, vyrábať záložky do kníh, budú mať priestor na čítanie kníh a vytvorenie vlastnej prezentácie.

1.týždeň:

 • Poznávací klub- pokusy s vodou a vzduchom si pripravila Ivonka
 • Pre veľký záujem detí bude  Klub šikovných rúk – krížiková výšivka a prišívanie  gombíkov u Mirky
 • Stanka si pripravila prírodovedný klub, kde sa budú venovať téme ochrany prírody
 • U Matesa bude čitateľský klub, kde si deti majú možnosť čítať svoje obľúbené knihy a pripraviť pútavú prezentáciu

2. týždeň:

 • Ivonka bude mať športový klub a skupinové súťaže.
 • U Mirky bude prebiehať dvojtýždňový klub, v ktorom sa deti na chvíľku stanú spisovateľmi a ilustrátormi, ktorí si vyrobia svoje vlastné 3D leporelá.
 • U Stanky zas budú vyrábať bábkové divadlo.
 • A keďže nám jar klope na dvere, sa bude Mates venovať jarným a veľkonočným tvorivým dielňam.

3. týždeň

 • U Ivonky  sa deti oboznámia s veľkonočnými tradíciami a vyrobia si veľkonočné dekorácie.
 • Mirka pokračuje v tvorení vlastných obrázkových knižiek
 • Stanka sa bude venovať športovým aktivitám na školskom dvore
 • Klub spoločenských hier  bude u Matesa

4. týždeň

 • Ivonka pokračuje v tvorení na Veľkú noc.
 • Mirka sa bude venovať deťom pri príprave na vyučovanie na vzdelávacom klube.
 • Klub spoločenských hier vedie Stanka.
 • Hry s loptou (vybíjaná, futbal) zamerané na obratnosť a presnosť prihávky pod vedením Matesa

Po prázdninách sa tešíme na deti a ich nové zážitky a rozprávania z prázdnin.  A hneď potom sa vrhneme do práce.

Za tím napísala Mirka Andelová

Kluby RsT vo februári

1. týždeň

 • Ivonka na geografickom klube bude s deťmi spoznávať Slovensko a krásy tejto  našej  krajiny.
 • Mirka bude mať športový klub- zimné súťeže v snehu
 • Stanka bude mať čitateľský
 • A Mates bude s deťmi skladať origami.

2. týždeň

 • Ivonka pokračuje v spoznávaní a rozvíjaní zmyslov (tentokrát hmat)
 • U Mirky budú mať deti možnosť vytvoriť si karnevalové masky.
 • Stanka deti oboznámi s tradíciami počas fašiangov, deti budú mať možnosť pripraviť tradičné šišky.
 • U Matesa bude prebiehať klub spoločenských hier.

3. týždeň

 • Hrať kolektívne a spoločenské hry budú deti u Ivonky.
 • Deti s Mirky budú preberať tému zdravie. Ako sa vyhnúť ochoreniam sa dozvedia z prezentácií
 • Stanka bude mať športový klub
 • A Mates si pripraví poznávací klub – poznávanie rôznych hudobných štýlov a ich interpretov (nie len súčasných)

4. týždeň

 • Klub „šikovné ruky“ si pripraví Ivonka. Deti sa budú venovať vyšívaniu.
 • Mirka sa bude venovať príprave na vyučovanie a didaktickým hrám
 • Hrady a zámky budú deti spoznávať u Stanky
 • Hudobný klub – príprava na školské kolo Slávika a Narnijskú superstár si pripravil pre deti Mates

 

Kluby RsT v januári

Január je mesiac chladu, všade plno snehu, ľadu. A preto si tieto chladné dni spríjemníme aktivitami zameranými  na rozvoj fantázie detí, predstavivosti, zmyslov a rytmu.

1.týždeň:

 • Ivonka sa bude s deťmi venovať téme „zvieratá v zime“
 • na poznávacom klube si Mirka pripravila prezentáciu o zimných športoch. Deti budú mať možnosť si zasúťažiť vo vedomostnej hre a vytvoriť si rôznymi technikami svoj obľúbený šport,
 • Stanka bude mať zimné tvorenie z odpadových materiálov,
 • Mates bude mať mňam klub: spravia si chutné pomazánky .

2.týždeň:

 • Na druhý týždeň sme si pripravili  pre deti celoklubovú výtvarnú aktivitu pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.
 • Prebiehať bude celý týždeň a detské práce budú vystavené na chodbách našej školy.
 • Vyhodnotenie bude v piatok 23.01.2015 v triede 2.X u Mirky Andelovej

3.týždeň:

 • Na poznávacom klube u Ivonky deti budú spoznávať zmysly a zamerajú sa na sluch,
 • Mirka si pripravila hudobný klub, kde sa deti budú môcť naučiť hrať na orfových nástrojoch a spoznávať rytmus,
 • Stanka bude mať poznávací klub „týždeň prvej pomoci“
 • a u Matesa sa deti budú pripravovať na narnijskú superstár.

Za tím napísala Mirka Andelová

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia