Kluby RsT vo februári

1. týždeň

  • Ivonka na geografickom klube bude s deťmi spoznávať Slovensko a krásy tejto  našej  krajiny.
  • Mirka bude mať športový klub- zimné súťeže v snehu
  • Stanka bude mať čitateľský
  • A Mates bude s deťmi skladať origami.

2. týždeň

  • Ivonka pokračuje v spoznávaní a rozvíjaní zmyslov (tentokrát hmat)
  • U Mirky budú mať deti možnosť vytvoriť si karnevalové masky.
  • Stanka deti oboznámi s tradíciami počas fašiangov, deti budú mať možnosť pripraviť tradičné šišky.
  • U Matesa bude prebiehať klub spoločenských hier.

3. týždeň

  • Hrať kolektívne a spoločenské hry budú deti u Ivonky.
  • Deti s Mirky budú preberať tému zdravie. Ako sa vyhnúť ochoreniam sa dozvedia z prezentácií
  • Stanka bude mať športový klub
  • A Mates si pripraví poznávací klub – poznávanie rôznych hudobných štýlov a ich interpretov (nie len súčasných)

4. týždeň

  • Klub „šikovné ruky“ si pripraví Ivonka. Deti sa budú venovať vyšívaniu.
  • Mirka sa bude venovať príprave na vyučovanie a didaktickým hrám
  • Hrady a zámky budú deti spoznávať u Stanky
  • Hudobný klub – príprava na školské kolo Slávika a Narnijskú superstár si pripravil pre deti Mates

 

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia