Kluby v októbri

Máme za sebou prvý mesiac kde sa deti rozdeľovali do klubov a vyberali si aktivity, ktoré ich najviac zaujali a upútali. Medzi naše novinky patril vzdelávací klub. Tu si deti robili domáce úlohy, pripravovali sa na vyučovanie aj sa zahrali didaktické hry. Deťom sa klub veľmi páčil, z čoho sme mali veľkú radosť.

Najnavštevovanejšie kluby boli opäť Mňam klub plný sladkých dobrôt a maškŕt ,tvorivé kluby, klub pre šikovné rúčky, kde si deti vyrábali stromčeky šťastia. Samozrejme pre deti, ktoré milujú pohyb bol najobľúbenejší športový klub.

Tento mesiac sa budeme pomaly pripravovať na najkrajšiu časť v roku-Vianoce. V oddeleniach budú tvorivé kluby, kde deti vyrábajú rôzne dekorácie, ozdôbky a darčeky na vianočné trhy.

1. týždeň deti môžu navštíviť:

 • Lego klub u Ivanky.
 • U Mirky bude klub pre šikovné ručičky. Deti budú vyrábať šperky a ozdoby z drôtov a korálok.
 • S Danielkou na tvorivom klube budú vyrábať vianočné dekorácie na stromček.
 • A Beatka si s deťmi na školskom ihrisku zahrá obľúbenú vybíjanú.

2. týždeň

 • si s Ivankou vyrobia vianočné dekorácie z prírodných materiálov.
 • Zábavný klub plný hier a súťaží s Mirkou.
 • Danielka si s deťmi zahrá loptové hry na športovom klube.
 • A zažehľovanie korálok u Beatky.

3. týždeň

 • si spoločenské hry môžu zahrať u Ivanky
 • Ak nám počasie dopraje mali by sme opäť športový klub s Mirkou. Deti si môžu zahrať futbal, vybíjanú a iné známe aj menej známe kolektívne hry na školskom ihrisku.
 • Danielka si pripravila dramatizované čítanie spolu s hudbou.
 • U Beatky sa bude tvoriť na Vianoce. Vyrobia si vianočné dekorácie a ozdoby z papiera.

4. týždeň nám program narušil sviatok a riadiťeľské voľno. Preto sme sa rozhodli na tento týždeň kluby zrušiť a užívať si chvíle so svojimi triedami.

A na posledný týždeň, ktorý sa nám prelína do ďalšieho mesiaca si deti s Ivankou zahrajú loptové hry.

 • U Mirky na darčekovom klube budú vyrábať voňavé prekvapenie.
 • Na mňam klube s Danielkou budú pripravovať perníčky a linecké koláčiky.
 • Na vzdelávacom klube sa deti môžu pripraviť na vyučovanie a napísať si domáce úlohy s Beatkou.

V 5.X si Lucka pripravila pre deti

 1. športový klub
 2. spoločenské hry
 3. tvorivý klub – tvorenie z recyklovaných predmetov
 4. darčekový klub – vianočné tvorenie.

Kluby RsT vo februári 2016

Tento mesiac nás okrem klubov čaká aj celoklubová akcia „ Z rozprávky do rozprávky“

V piatok 5.2.2016 sa môžu deti prvého a druhého ročníka zúčastniť výtvarnej súťaže. Súťaž bude prebiehať od 14:00-15:30. Na ďalší týždeň 12.2.2016 sa môžu zúčastniť deti tretieho a štvrtého ročníka. Tiež od 14:00-15:30.

1.týždeň

 • U prvákov bude pripravený kadernícky klub, kde sa dievčatá môžu skrášliť a spraviť si krásne účesy.
 • S Ivankou budú deti tvoriť na tému Fašiangy a keďže sa blíži Valentín, vyrobia si z lásky niečo  pre svojich najbližších.
 • Na Valentína bude tvoriť aj Martinka, ktorá si pripravila množstvo zaujímavých tvorivých aktivít.
 • Deti, ktoré sa budú chcieť s kamarátmi zahrať spoločenské hry, môžu navštíviť klub u Stanky.

2.týždeň

 • Zažehľovacie korálky mali minulý mesiac veľký úspech. Preto sme sa rozhodli ich opätovne zaradiť, tentoraz v 1.X triede s Mirkou.
 • Ivanka si pripravila Športovo-zábavný klub plný súťaží a kolektívnych hier.
 • V sychravom období na nás číhajú rôzne choroby. Ako sa im brániť, a čo urobiť pre svoje zdravie deťom porozpráva Martinka. Pripravia si šaláty plné vitamínov a minerálov a vyrobia si krásne obrázky súvisiace so Zdravou výživou.
 • So Stankou si deti budú vyzdobovať triedu. Na klube budú tvoriť na tému Fašiangy.

3.týždeň

 • Mirka si pripravila klub pre bystré hlavičky, ktorý bude plný hádaniek, hlavolamov a úloh.
 • S Ivankou si vyrobia zimné obrázky z rôznych materiálov.
 • Spoločenské hry  si deti môžu zahrať u Martinky v 3.X
 • a Stanka s deťmi bude vyrábať náramky priateľstva.

Stanovisko školy k štrajku organizovanom Iniciatívou slovenských učiteľov

Stanovisko CZŠ Narnia k štrajku učiteľov: ostrý štrajk na jeden deň a podpora štrajkujúcich učiteľov

strajkV prostredí CZŠ Narnia sa snažíme hľadať odpovede na otázky, akú podobu by mala mať moderná a kvalitná škola, ktorá sa v prvom rade snaží vzdelávať a vychovávať svojich žiakov a pripravovať ich na budúcnosť. Snažíme sa vytvárať na škole podmienky a priestor pre učiteľov, aby sa im dobre pracovalo a mohli realizovať svoje sny a predstavy o svojej práci. Sme však toho názoru, že súčasné vedenie a riadenie škôl zo strany Ministerstva školstva SR, a v konečnom dôsledku ani širšia politická elita krajiny, nevytvára pre školy a učiteľov vhodné pracovné podmienky a štát neposkytuje na vzdelávanie dostatok finančných prostriedkov, aby to bolo férové a spravodlivé voči rodičom a ich deťom. Práve z tohto dôvodu podporujeme požiadavky štrajku na navýšenie finančných prostriedkov pre školy tak, ako ich sformulovala Iniciatíva slovenských učiteľov.

Na našej škole sa nedostatočné zabezpečenie učiteľov a školy snažíme riešiť tým, že povzbudzujeme rodičov finančnými darmi dofinancovať školu. Napriek tejto finančnej podpore stále nedokážeme poskytnúť učiteľom platy, ktoré im umožnia dôstojne žiť v regióne ako je Bratislava a jej okolie.

Považujeme však za dôležité upozorniť verejnosť, že situácia a problémy na školách sú oveľa komplexnejšie ako len výška platov učiteľov, a že uplynulé štyri roky vláda tieto problémy vôbec neriešila. Okrem nízkych platov pedagógov a vychovávateľov, predovšetkým mladých a začínajúcich, chýbajú školám finančné prostriedky pre odborných zamestnancov – špeciálnych pedagógov, školských psychológov či asistentov detí. Na školách neexistuje zmysluplný program určený učiteľom, ktorý by im pomohol nadobudnúť potrebné zručnosti a zvládnuť túto náročnú prácu. Tam, kde takéto koncepcie a plány existujú, ako napríklad na našej škole, musia byť financované z vlastných zdrojov, s pomocou rodičovskej komunity či prostredníctvom školného. Mnohé z toho, čo robíme a čo sa nám darí, robíme napriek systému a nie vďaka systému, v ktorom fungujeme. Je to nezdravá a pre budúcnosť krajiny neúnosná situácia.

Uvedomujeme si, že medzi našimi rodičmi a školou existujú lepšie vzťahy, charakterizované oveľa vyššou vzájomnou dôverou, a preto rodičom nechceme spôsobovať zatvorením školy dlhodobé starosti s opaterou detí. Nechceme sklamať dôveru vloženú do nášho spoločného projektu. Na druhej strane, chceme vyjadriť podporu našim kolegom a priateľom na iných školách, pre ktorých štrajk predstavuje jednoznačnú formu protestu proti neudržateľnej situácii. Deti, ktoré chodia do iných škôl, nie sú horšie deti ako tie, ktoré navštevujú našu školu.

Rozhodli sme sa preto, že školu zatvoríme ostrým štrajkom na jeden deň a to v pondelok 25.1.2016, aby sme tak vyjadrili našu podporu a zapojenie sa. Následne sa k štrajku budeme hlásiť inými spôsobmi a aktivitami. Veríme, že rodičia našej školy prejavia pochopenie pre tento krok. Naším zapojením bojujeme nielen za naše platy, ale predovšetkým za kvalitné školy pre všetky deti.
Učitelia a vedenie CZŠ Narnia

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia