Kluby RsT v marci

Známy pedagóg J. A. Komenský povedal: „Nemilovať knihu, znamená nemilovať múdrosť a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.“

Už tradične mesiac marec spájame nielen s príchodom jari, ale i mesiacom knihy. Kniha, najväčší priateľ človeka od vynálezu kníhtlače, patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých.

Preto sme aj my sme v Rest-time zaradili aktivity zamerané na výrobu vlastných kníh, ktoré si sami budú ilustrovať, vyrábať záložky do kníh, budú mať priestor na čítanie kníh a vytvorenie vlastnej prezentácie.

1.týždeň:

 • Poznávací klub- pokusy s vodou a vzduchom si pripravila Ivonka
 • Pre veľký záujem detí bude  Klub šikovných rúk – krížiková výšivka a prišívanie  gombíkov u Mirky
 • Stanka si pripravila prírodovedný klub, kde sa budú venovať téme ochrany prírody
 • U Matesa bude čitateľský klub, kde si deti majú možnosť čítať svoje obľúbené knihy a pripraviť pútavú prezentáciu

2. týždeň:

 • Ivonka bude mať športový klub a skupinové súťaže.
 • U Mirky bude prebiehať dvojtýždňový klub, v ktorom sa deti na chvíľku stanú spisovateľmi a ilustrátormi, ktorí si vyrobia svoje vlastné 3D leporelá.
 • U Stanky zas budú vyrábať bábkové divadlo.
 • A keďže nám jar klope na dvere, sa bude Mates venovať jarným a veľkonočným tvorivým dielňam.

3. týždeň

 • U Ivonky  sa deti oboznámia s veľkonočnými tradíciami a vyrobia si veľkonočné dekorácie.
 • Mirka pokračuje v tvorení vlastných obrázkových knižiek
 • Stanka sa bude venovať športovým aktivitám na školskom dvore
 • Klub spoločenských hier  bude u Matesa

4. týždeň

 • Ivonka pokračuje v tvorení na Veľkú noc.
 • Mirka sa bude venovať deťom pri príprave na vyučovanie na vzdelávacom klube.
 • Klub spoločenských hier vedie Stanka.
 • Hry s loptou (vybíjaná, futbal) zamerané na obratnosť a presnosť prihávky pod vedením Matesa

Po prázdninách sa tešíme na deti a ich nové zážitky a rozprávania z prázdnin.  A hneď potom sa vrhneme do práce.

Za tím napísala Mirka Andelová

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia