Kluby RsT v apríli

Po veľkonočných prázdninách sme si pre deti pripravili ďalšie zaujímavé kluby, zamerané  na rozširovanie svojho obzoru, spoznávanie zatiaľ nepoznaného. Taktiež sme nezabudli na našich športovcov, ktorí budú mať príležitosť ukázať svoje schopnosti v športových súťažiach. Venovať sa budeme aj nácviku krátkeho programu na deň matiek, s ktorým deti budú vystupovať v domove dôchodcov.

1.týždeň:  (13.apríla-17.apríla)

 • U Ivanky sa deti môžu zahrať spoločenské a kolektívne hry.
 • Mirka si pripravila pre deti športové aktivity na školskom dvore, zamerané na koordináciu pohybov, rozvoj rýchlosti a obratnosti.
 • Stanka sa bude venovať  projektu „ Vesmír očami detí“ . Detské práce budú vystavené v rôznych hvezdárňach
 • Mates sa bude venovať deťom so záľubou vo fotografovaní. Je potrebné aby si deti priniesli fotoaparáty.

2.týždeň: (20.apríla-24.apríla)

 • Ivanka bude s deťmi na športovom klube hrať zaujímavé kolektívne  a loptové hry.
 • Mirka bude mať dramatický klub, kde si deti nacvičia pásmo na MDM pre dôchodcov.
 • Klub šikovných ručičiek pod vedením Stanky, kde si deti vyrobia svoje vlastné bábiky.
 • U Matesa si deti môžu vyrobiť darček pre mamičku na darčekovom klube.

3.týždeň: (27.apríl-1.máj)

 • Ivanka sa bude venovať nácviku piesní  ku dňu matiek.
 • Na cestovateľskom klube s Mirkou deti zažijú nové dobrodružstvá pri objavovaní a spoznávaní krajín sveta.
 • Športový klub plný kolektívnych hier bude viesť Stanka.
 • U Matesa sa deti budú venovať písaniu vlastných poviedok.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia