Kluby RsT vo februári

1. týždeň

 • Ivonka na geografickom klube bude s deťmi spoznávať Slovensko a krásy tejto  našej  krajiny.
 • Mirka bude mať športový klub- zimné súťeže v snehu
 • Stanka bude mať čitateľský
 • A Mates bude s deťmi skladať origami.

2. týždeň

 • Ivonka pokračuje v spoznávaní a rozvíjaní zmyslov (tentokrát hmat)
 • U Mirky budú mať deti možnosť vytvoriť si karnevalové masky.
 • Stanka deti oboznámi s tradíciami počas fašiangov, deti budú mať možnosť pripraviť tradičné šišky.
 • U Matesa bude prebiehať klub spoločenských hier.

3. týždeň

 • Hrať kolektívne a spoločenské hry budú deti u Ivonky.
 • Deti s Mirky budú preberať tému zdravie. Ako sa vyhnúť ochoreniam sa dozvedia z prezentácií
 • Stanka bude mať športový klub
 • A Mates si pripraví poznávací klub – poznávanie rôznych hudobných štýlov a ich interpretov (nie len súčasných)

4. týždeň

 • Klub „šikovné ruky“ si pripraví Ivonka. Deti sa budú venovať vyšívaniu.
 • Mirka sa bude venovať príprave na vyučovanie a didaktickým hrám
 • Hrady a zámky budú deti spoznávať u Stanky
 • Hudobný klub – príprava na školské kolo Slávika a Narnijskú superstár si pripravil pre deti Mates

 

Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný (R+R) pre rodičov

V minulom školskom roku sme sa s mnohými rodičmi stretli na Narnijskej univerzite venovanej stručnému úvodu do kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Sme veľmi radi, že sa nám v tomto školskom roku podarilo dohodnúť možnosť absolvovať celý kurz, ktorý sa začne vo februári a bude prebiehať až do apríla 2015 s celkovo siedmymi seminármi.

Kurz je určený všetkým rodičom, ktorý majú záujem zlepšovať sa v úlohe rodiča.

Kluby RsT v januári

Január je mesiac chladu, všade plno snehu, ľadu. A preto si tieto chladné dni spríjemníme aktivitami zameranými  na rozvoj fantázie detí, predstavivosti, zmyslov a rytmu.

1.týždeň:

 • Ivonka sa bude s deťmi venovať téme „zvieratá v zime“
 • na poznávacom klube si Mirka pripravila prezentáciu o zimných športoch. Deti budú mať možnosť si zasúťažiť vo vedomostnej hre a vytvoriť si rôznymi technikami svoj obľúbený šport,
 • Stanka bude mať zimné tvorenie z odpadových materiálov,
 • Mates bude mať mňam klub: spravia si chutné pomazánky .

2.týždeň:

 • Na druhý týždeň sme si pripravili  pre deti celoklubovú výtvarnú aktivitu pod názvom „Z rozprávky do rozprávky“.
 • Prebiehať bude celý týždeň a detské práce budú vystavené na chodbách našej školy.
 • Vyhodnotenie bude v piatok 23.01.2015 v triede 2.X u Mirky Andelovej

3.týždeň:

 • Na poznávacom klube u Ivonky deti budú spoznávať zmysly a zamerajú sa na sluch,
 • Mirka si pripravila hudobný klub, kde sa deti budú môcť naučiť hrať na orfových nástrojoch a spoznávať rytmus,
 • Stanka bude mať poznávací klub „týždeň prvej pomoci“
 • a u Matesa sa deti budú pripravovať na narnijskú superstár.

Za tím napísala Mirka Andelová

Čo sa v živote detí zmenilo za posledných 10–15 rokov?

obr01Čo sa v živote detí zmenilo za posledných 10–15 rokov?
Aký majú tieto zmeny dopad na vývin detí ?
Čo deti potrebujú ?
Ako by sme na to mali my dospelí reagovať – aby sme deťom pomohli?

Tieto otázky sme si kládli spoločne so skupinou detí a skupinou rodičov na konci školského roka 2013/2014, keď pustili do projektu „Spýtajme sa detí“. Chceli sme získať inšpiráciu a podnety – ako máme my, dospelí, spoločne sprevádzať naše deti ich detským svetom. Radi sa s vami podelíme o niektoré z našich zistení…

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia