Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný (R+R) pre rodičov

V minulom školskom roku sme sa s mnohými rodičmi stretli na Narnijskej univerzite venovanej stručnému úvodu do kurzu Rešpektovať a byť rešpektovaný. Sme veľmi radi, že sa nám v tomto školskom roku podarilo dohodnúť možnosť absolvovať celý kurz, ktorý sa začne vo februári a bude prebiehať až do apríla 2015 s celkovo siedmymi seminármi.

Kurz je určený všetkým rodičom, ktorý majú záujem zlepšovať sa v úlohe rodiča.

Deti potrebujú hranice. Rešpektujúci prístup tieto hranice deťom poskytuje a pritom umožňuje uspokojovanie ich potrieb a rozvíja ich sebaúctu. Medzi argumenty podporujúce tento prístup patria poznatky o tom, ako funguje náš mozog, aké dôsledky so sebou nesie mocenský model vzťahov a tiež teória motivácie s dôrazom na pochopenie rizík trestov a odmien ako nástrojov vonkajšej motivácie. Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný prináša pohľad na širšie súvislosti mocenského a rešpektujúceho poňatia výchovy, vzdelávania a komunikácie.

Kurz je rozdelený do siedmych seminárov na ktorý sa rodičia do hĺbky zoznamujú s princípmi fungovania rešpektujúceho prístupu vo výchove, majú možnosť trénovať si situácie a reakcie ako aj výchovné postupy, ktoré zodpovedajú tomuto prístupu. Kurz je pre účastníkov hlbokým zážitkom využitia metód modernej pedagogiky. Pre nás bude kurz viesť Táňa Pivovarčiová, ktorá na Slovensku zastrešuje aktivity Nadácie Susan Kovalíkovej a venuje sa Integrovanému tematickému vyučovaniu spolu s kolegyňou Miroslavou Kumančíkovou.

Obsah kurzu:

Ako vyjadrovať oprávnené požiadavky

1. seminár * ut 10. 2. 2015 17:30 – 21:00

Ciele výchovy. Princípy reagovania troch častí mozgu. Základné fakty o emóciách I. Šesť zásad rešpektujúcej komunikácie.

2. seminár * po 23. 2. 2015 17:30 – 21:00

Rešpektujúci verzus mocenský model vo výchove a vzdelávaniu. Poslušnosť a vzdor – vyjasnenie pojmov, dopady. Zručnosti pre rešpektujúcu komunikáciu I.

Emócie

3. seminár * po 9. 3.2015 17:30 – 21:00

Základné fakty o emóciách II. Rôzne spôsoby, ako reagujeme na emócie u druhých. Formy empatickej reakcie, precvičovanie.

4. seminár * po 23. 3. 2015 17:30 – 21:00

Zručnosti pre rešpektujúcu komunikáciu II. Zvládanie emócií a ako to učiť deti. Rizikové spôsoby komunikácie.

Spôsoby vymedzovania hraníc, ktoré vedú k zodpovednosti

5. seminár * ut 31. 3. 2015 17:30 – 21:00

Rozlíšenie pojmov: trest – prirodzený dôsledok – logický/sociálny dôsledok. Vnútorná a vonkajšia motivácia k učeniu a práci. Riziká trestov. Postupy pri nevhodnom správaní detí.

Ako vyjadrovať uznanie a ocenenie

6. seminár * ut 14. 4. 2015 17:30 – 21:00

Vyjasnenie pojmov odmena, pochvala. Riziká odmien a pochvál. Pojmy ocenenie a spätná väzba. Postupy pri oceňovaní.

Rešpektujúca komunikácia pre každý deň

7. seminár * st 22. 4. 2015 17:30 – 21:00

Riziká súťaží. Vytváranie návykov u detí, prevencia a riešenie každodenných „krízových“ situácií. Konflikty medzi deťmi. Precvičovanie.

Účastníci kurzu dostanú písomné súhrnné materiály. Odporúčame priniesť si podložku na písanie a písacie potreby.

Účastnícky poplatok za celý kurz je 130 eur. Viac o kurze a lektoroch aj na www.respektovanie.sk. Kurz je otvorený aj pre záujemcov, ktorí nemajú dieťa na CZŠ Narnia. Na kurz sa môžete záväzne prihlásiť cez webový formulár. Prípadné otázky ohľadne kurzu adresujte na školskú psychologičku Annu Steinerovú (mail anna.steinerova zavinac narniapk.sk).

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia