Krátke ohliadnutie za RestTimom v roku 2013

V Rest-time, t.j v čase po skončení školského vyučovania až do 17,00, je naším cieľom zmysluplné a hodnotné využívanie voľného času Vašich detí. Prihliadame na individuálne potreby každého žiaka a snažíme sa rešpektovať záujmy detí.

V mesiaci september sme sa zamerali na aktivity, ktoré viedli k bližšiemu spoznávaniu sa detí vzájomne i zo strany vychovávateliek, vytváraniu nových priateľstiev a vzťahov v triedach, rozvoju spolupráce a adaptácii na nové prostredie. Posledný septembrový piatok patril celoklubovej akcii nazvanej Jeseniáda. Všetky deti sa vystriedali na  štyroch stanovištiach a zhromažďovali pečiatky z každého z nich. Keď absolvovali púšťanie šarkanov, vyrobili obrázok z prírodnín, triafali šiškou a skákali do vreci, dostali sladkú odmenu.

Október bol prvým mesiacom, kedy  deti mali možnosť vybrať si v popoludňajších kluboch činnosť, o ktorú mali najväčší záujem. Kluby  začínajú o 14,30 a končia o 16,00. Vedú ich vychovávateľky a zameranie klubov sa každý týždeň mení. Ich rozpis môžete nájsť na informačnej tabuli Rest-timu na prízemí. V októbri sme sa tiež zapojili do súťaže organizovanej Malokarpatskou knižnicou v Pezinku pod názvom „Všetko, čo mám rád.“ Potešilo nás, že naša koláž perokresieb patrila v súťaži medzi ocenené.

November bol mesiacom, v ktorom sme sa opať naplno venovali klubovej činnosti v kluboch ako napr. športový, origami, dni zdravej výživy, literárno-žurnalistický, Lego klub, kadernícky klub, tvorivý a poznávací (pokusy).

Mesiac december patril kreatívnej činnosti. Spolu s deťmi sme pripravovali rôzne výrobky, ktoré ste si mohli za dobrovoľný príspevok zakúpiť počas našich vianočných trhov od 10. do 12. decembra 2013. Výťažok bude použitý na zakúpenie pomôcok a hier do oddelení Rest-timu. Všetkým Vám ďakujeme.

Naši žiaci na Bienále plastiky malého formátu – november 2013

Od 7.11. je na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku sprístupnená výstava Bienále plastiky malého formátu. Výstava predstavuje autorov mladšej a strednej generácie a ich odlišné autorské pohľady na sochu malého formátu. Minulý týždeň ju navštívili naši tretiaci, štvrtáci a piataci. Výstavu im predstavila pani Michaela Syrová. Deti sa rozprávali o umení, jeho inšpiratívnej sile, rozmýšľali, čo všetko môže byť umenie a čo sú vlastne plastiky. Snažili sa vyjadriť, ktorý exponát sa im páči a ktorý naopak nie, vyskúšali si znázorniť a uhádnuť súsošia na zadanú tému a tak hravou formou o umení premýšľať.

Narnijská univerzita – seminár Tibora Hujdiča: Ako čítať knihy s deťmi

Pozývame vás na prvý seminár zo série Narnijská univerzita, ktorý sa bude konať v sobotu 19.10.2013 o 10:00. Seminár vedie Tibor Hujdič a rozprávať bude na tému: Ako čítať knihy s deťmi a teda o tom, ako viesť deti k čítaniu a čo ako rodič môžete pre to urobiť. Tešiť sa môžete na zaujímavé knihy, ktoré pán Hujdič predstaví a na tipy a námety na spoločné aktivity.

Podľa počtu účastníkov sa seminár bude konať alebo v niektorej triede v škole alebo v jedálni. Preto by sme vás chceli poprosiť o zaregistrovanie sa cez jednoduchý formulár.

Seminára sa môžu zúčastniť aj dospelí mimo okruhu rodičov našej školy, môžete naň teda pozvať svojich známych. Rozhodli sme sa urobiť to tak, že naši rodičia platia dobrovoľné vstupné podľa uváženia (a prínosu celej akcie pre nich), účastníci mimo okruhu rodičov platia vstupné 2 eurá. Pre potvrdenie vášho statusu rodiča si so sebou prineste na seminár našu „Narnijskú“ kartičku pre vstup do priestorov školy.

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, ktorá nám pomohla nastaviť formát aj čas konania seminára. Najviac hlasov jednoznačne získal termín o 10:00 s trvaním dve hodiny, čo sa budeme snažiť dodržať. Nakoľko nebol významný záujem ani o obed, ani o babysiting, tieto služby nebudeme poskytovať. Pripravíme pre vás ale malé občerstvenie (kávu, minerálky, čaj).

Tešíme sa na stretnutie v sobotu.

Obrázok zdroj http://kosice.korzar.sme.sk/c/6396373/namiesto-televizneho-vecernicka-privedte-deti-do-kniznice.html

Comenia Script do blogu

Comenia Script – nové písmo pre prvákov

Comenia Script do bloguDenník Pravda priniesol 16.1.2013 článok o novom type písma, ktorým sa môžu učiť prváci písať s názvom Comenia Script. Písmo vymyslela mladá česká grafička Radana Lencová, viac sa o písme môžete dočítať na jej webe.

Toto písmo v tomto školskom roku testujú aj v Narnii v Bratislave. Ak bude pani učiteľka budúcich prváčikov a ich rodičia súhlasiť, radi by sme ho zaviedli aj v pezinskej Narnii. Čo si o tom myslíte? Diskutovať môžete aj na našej facebookovej stránke.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia