Naši žiaci na Bienále plastiky malého formátu – november 2013

Od 7.11. je na Mladoboleslavskej ulici v Pezinku sprístupnená výstava Bienále plastiky malého formátu. Výstava predstavuje autorov mladšej a strednej generácie a ich odlišné autorské pohľady na sochu malého formátu. Minulý týždeň ju navštívili naši tretiaci, štvrtáci a piataci. Výstavu im predstavila pani Michaela Syrová. Deti sa rozprávali o umení, jeho inšpiratívnej sile, rozmýšľali, čo všetko môže byť umenie a čo sú vlastne plastiky. Snažili sa vyjadriť, ktorý exponát sa im páči a ktorý naopak nie, vyskúšali si znázorniť a uhádnuť súsošia na zadanú tému a tak hravou formou o umení premýšľať.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia