Narnijská univerzita – seminár Tibora Hujdiča: Ako čítať knihy s deťmi

Pozývame vás na prvý seminár zo série Narnijská univerzita, ktorý sa bude konať v sobotu 19.10.2013 o 10:00. Seminár vedie Tibor Hujdič a rozprávať bude na tému: Ako čítať knihy s deťmi a teda o tom, ako viesť deti k čítaniu a čo ako rodič môžete pre to urobiť. Tešiť sa môžete na zaujímavé knihy, ktoré pán Hujdič predstaví a na tipy a námety na spoločné aktivity.

Podľa počtu účastníkov sa seminár bude konať alebo v niektorej triede v škole alebo v jedálni. Preto by sme vás chceli poprosiť o zaregistrovanie sa cez jednoduchý formulár.

Seminára sa môžu zúčastniť aj dospelí mimo okruhu rodičov našej školy, môžete naň teda pozvať svojich známych. Rozhodli sme sa urobiť to tak, že naši rodičia platia dobrovoľné vstupné podľa uváženia (a prínosu celej akcie pre nich), účastníci mimo okruhu rodičov platia vstupné 2 eurá. Pre potvrdenie vášho statusu rodiča si so sebou prineste na seminár našu „Narnijskú“ kartičku pre vstup do priestorov školy.

Ďakujeme za vašu spätnú väzbu, ktorá nám pomohla nastaviť formát aj čas konania seminára. Najviac hlasov jednoznačne získal termín o 10:00 s trvaním dve hodiny, čo sa budeme snažiť dodržať. Nakoľko nebol významný záujem ani o obed, ani o babysiting, tieto služby nebudeme poskytovať. Pripravíme pre vás ale malé občerstvenie (kávu, minerálky, čaj).

Tešíme sa na stretnutie v sobotu.

Obrázok zdroj http://kosice.korzar.sme.sk/c/6396373/namiesto-televizneho-vecernicka-privedte-deti-do-kniznice.html

Prieskumný dotazník – Narnijská univerzita

V októbri by sme prvým seminárom radi spustili našu avizovanú Narnijskú univerzitu určenú rodičom a dospelým. Konala by sa 19.10. v škole (zrejme v jedálni SOŠ) Seminár by viedol  Tibor Hujdič – propagátor čítania s deťmi, výberu vhodných kníh a tak. Témou seminára by malo byť ako a čo čítať s deťmi. Tibor je naozaj výborný – podobnú tému spracováva aj pre Slovenský rozhlas, vedie detské internetové kníhkupectvo www.mrkvicka.sk, chodí po školách, vedie učiteľov ale aj množstvo projektov priamo s deťmi. Viac o Tiborovi prezradí Google – http://goo.gl/oGkbnK  .

Nakoľko je to z našej strany ponuka pre vás, radi by sme od vás dostali podnety, ako technicky takýto seminár zorganizovať tak, aby sa vám ho podarilo zaradiť do vašich určite rušných životov a víkendov. Pripravili sme preto stručný dotazník, ktorého vyplnením nám môžete takéto podnety dať. Pomôže nám, ak si na to pár minút nájdete.

Ďalšie témy v budúcnosti by mali byť – berte to ako predbežný zoznam, ktorý sa ešte určite bude meniť a dopĺňať

  • Práca s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (november)
  • Generácia Z (ako rozumieť našim deťom) (december)
  • Dieta vo vizulnej kultúre – výchova umením k poznaniu vizuálneho jazyka (január)
  • iHrysko (ako sa hrať s deťmi) (február)
  • Rodičovský hackaton (ako používať v rodine efektívne počítače a technológie) (marec)
  • Ako deťom pomôcť s matematikou (apríl)
  • Rešpktovať a byť rešpektovaný (máj)

Dotazník nájdete na adrese https://docs.google.com/forms/d/1EUwKeVunMdoIxNlwOHivNKeC-vmmcm-31QBIygcm6Xs/viewform

Krúžky začínajú už tento týždeň

Na krúžky, ktoré sú organizované školou sme dostali prihlášky nasledovne

Krúžok Počet prihlásených detí
Potvor 1

8

Potvor 2

5

RKC náboženstvo
1. – 2. roč.

10

RKC náboženstvo
3. roč.

12

Grafomotorický

10

Šachový

16

Fotografický pre začiatočníkov

15

Veľká výprava

3

Informácie pre rodičov zo dňa 15.9.2013

Cez víkend sa nám podarilo zavesiť na webstránku ponuku krúžkov a popoludňajších aktivít. Ospravedlňujeme sa za meškanie, ale zdá sa, že krúžky predstavujú logisticky veľmi náročnú vec a ani v tejto podobe ešte nemáme všetky informácie k dispozícii. Našou snahou bolo urobiť ponuku čo najbohatšou, čo zo sebou prináša potrebu miešať rôzne typy spolupráce s partnermi pričom niektorí nám dodnes nevedeli potvrdiť záverečné časovopriestorové súradnice.

Uvedomujeme si, že vzhľadom na Školu v prírode nie je možné uzatvoriť prihlášky tento týždeň a teda prihlasovať na krúžky sa bude dať až do 27. septembra. Mrzí nás, že v niektorých krúžkoch a aktivitách je obmedzený počet detí, ale vyžaduje si to samotná aktivita. V prípade príliš veľkého záujmu sa budeme snažiť vytvoriť náhradné riešenie.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia