4. narnijský cyklovýlet

V nedeľu 4. júna sa uskutočnil 4. narnijský cyklovýlet pre deti a rodičov. Tentoraz trasa viedla zo Svätého Jura do Ivanky pri Dunaji. Skupina 25 malých a veľkých cyklistov absolvovala 11-kilometrovú cestu po JURAVE a popri Šúrskom kanále. V Ivanke sme zakotvili v bufete s langošmi a kofolou, kde nás zastihla prietrž mračien. Našťastie sme nezmokli a pod slnečníkmi sme prečkali dážď. Keď ustal, vyštartovali sme na cestu domov. Síce sa nám nejaká tá kvapka ušla, náladu nám to nepokazilo. Nedeľné popoludnie sme si užili. Na jeseň plánujeme zorganizovať ďalší cyklistický výlet.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia