Slnečná jesenná brigáda – naše veľké poďakovanie

V sobotu sme zvládli ďalšiu skvelú spoločnú akciu detí, rodičov a zamestnancov našej školy.

Vysokú latku nasadila hneď na začiatku partia šiestich silných a odhodlaných otcov, ktorí preniesli betónovú lavičku z prednej časti areálu do zadnej, kde sa nám takto podarilo vytvoriť o niečo priestrannejšie a príjemnejšie miesto na sedenie pre deti počas vyučovania aj Rest Time. Stôl, ktorý chlapi prenášali vážil 300 kg a asi je dobre, že sme tento údaj vtedy ešte nepoznali. Počas brigády sa nám piknikové sedenie ihneď zaplnilo všelijakými dobrotami, takže počas práce nikto netrpel hladom ani smädom.

Objednané krásne počasie dorazilo načas a na správne miesto, takže sa nás zišlo naozaj dosť a podarilo sa nám urobiť riadny kus práce. Upratovacia čata vyčistila celý areál od odpadu, pozametala nafúkanú lístie a zvyšky rastlín, odstránila burinu okolo chodníkov. Absolútnym hrdinstvom však bolo vyčistenie „fontány“ a priestoru pod vŕbami. Zahanbiť sa ale nedali ani maliari, takže po tejto brigáde máme krásne nové „Ostrovy“, na ktorých sa deti učia hľadať podľa zadania správnu cestu, „Svietivo-žltú chobotnicu“ na učenie sa postupností, krokovací chodník, vynovenú škôlku na skákanie, ihrisko na vybíjanú aj šachovnicu. Vo vstupnej časti areálu sme dokončili chodníky a prechody pre chodcov na dopravnom ihrisku, ku garáži osadili kochlíky a nasadili sukulenty, ktoré by mali prežiť aj suché obdobie letných prázdnin.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa sobotňajšej brigády zúčastnili a svojím kusom práce pomohli opäť skrášliť a skvalitniť areál školy, tak dôležitý pre naše deti. Okrem toho, že sme veľa pracovali, prežili sme spolu veľmi príjemné slnečné doobedia, zase sme sa o niečo lepšie spoznali a posilnili našu narnijskú komunitu. A to je to, na čom nám všetkým záleží.

Zopár fotografií, ktoré nám priblížia tento pekný deň:

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia