Účasť žiakov na 1. kole pezinskej školskej ligy v orientačnom behu

V stredu, 9.3. sa 18 žiakov našej školy zúčastnilo 1. kola pezinskej školskej ligy v orientačnom behu.

Orientačný beh je šport, ktorého hlavnou myšlienkou je orientovať sa v neznámom teréne (väčšinou les, v zime mesto), behať zo štartu do cieľa cez niekoľko kontrolných stanovísk s použitím špeciálnej mapy a kompasu. Výber trasy a presná cesta záleží na rozhodnutí každého pretekára.

Pretože väčšina našich detí ešte nikdy v orientačnom behu nesúťažila, v pondelok sme pre nich  pripravili krátky tréning, aby deti vedeli, ako vyzerá lampión, označujúci kontrolu, ako sa používa elektronický čip, ktorý zaznamenáva ich prechody cez kontroly, ako vyzerá mapa a pod.

Preteky boli tentoraz v zámockom parku v centre Pezinka a naše deti to zvládli výborne. Žiaci súťažili v 4 kategóriách- mladšie žiačky/žiaci  (3.-5. ročník) a staršie žiačky/žiaci (6.-9. ročník). Okrem toho, že sa nikto nestratil, deti našli všetky kontroly a dobehli do cieľa, tak hlavne v kategóriách mladších žiačok a mladších žiakov mali deti aj vynikajúce umiestnenia.

Všetkých 6 mladších dievčat sa v konkurencii 27 pretekárok umiestnilo v prvej desiatke- M. Vorlíčková, 5X – 3. miesto, S. Srncová, 5X /4/, A. Marušicová, 5X /6/, P. Beumertová, 4X /7/, S. Katlovská, 4X /8/ a T. Tiková, 4X /10/.

Z 34 mladších chlapcov bol z našich pretekárov najrýchlejší O. Gvozdjak z 5X na 4. mieste, ale nestratili sa ani ostatní- R. Križan, 5X /6/, O. Kováč, 4X /7/, J. Mikuš, 4X /10/ a F. Jančík, 4X /30/.

Zo starších žiakov a žiačok pretekali- Ž. Kováčová, 6X /12/, K. Baranovičová, 6X /19/,  V. Havlík, 7X /24/, V. Nagy, 6X /25/, T. Hodál, 6X /26/, P. Preisinger, 7X /31/ a  A. Feranec, 6X, /32/.

Tešíme sa na ďalšie kolo ligy, ktoré bude 22.3. 2016 v Modre.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia