Stanovisko školy k štrajku organizovanom Iniciatívou slovenských učiteľov

Stanovisko CZŠ Narnia k štrajku učiteľov: ostrý štrajk na jeden deň a podpora štrajkujúcich učiteľov

strajkV prostredí CZŠ Narnia sa snažíme hľadať odpovede na otázky, akú podobu by mala mať moderná a kvalitná škola, ktorá sa v prvom rade snaží vzdelávať a vychovávať svojich žiakov a pripravovať ich na budúcnosť. Snažíme sa vytvárať na škole podmienky a priestor pre učiteľov, aby sa im dobre pracovalo a mohli realizovať svoje sny a predstavy o svojej práci. Sme však toho názoru, že súčasné vedenie a riadenie škôl zo strany Ministerstva školstva SR, a v konečnom dôsledku ani širšia politická elita krajiny, nevytvára pre školy a učiteľov vhodné pracovné podmienky a štát neposkytuje na vzdelávanie dostatok finančných prostriedkov, aby to bolo férové a spravodlivé voči rodičom a ich deťom. Práve z tohto dôvodu podporujeme požiadavky štrajku na navýšenie finančných prostriedkov pre školy tak, ako ich sformulovala Iniciatíva slovenských učiteľov.

Na našej škole sa nedostatočné zabezpečenie učiteľov a školy snažíme riešiť tým, že povzbudzujeme rodičov finančnými darmi dofinancovať školu. Napriek tejto finančnej podpore stále nedokážeme poskytnúť učiteľom platy, ktoré im umožnia dôstojne žiť v regióne ako je Bratislava a jej okolie.

Považujeme však za dôležité upozorniť verejnosť, že situácia a problémy na školách sú oveľa komplexnejšie ako len výška platov učiteľov, a že uplynulé štyri roky vláda tieto problémy vôbec neriešila. Okrem nízkych platov pedagógov a vychovávateľov, predovšetkým mladých a začínajúcich, chýbajú školám finančné prostriedky pre odborných zamestnancov – špeciálnych pedagógov, školských psychológov či asistentov detí. Na školách neexistuje zmysluplný program určený učiteľom, ktorý by im pomohol nadobudnúť potrebné zručnosti a zvládnuť túto náročnú prácu. Tam, kde takéto koncepcie a plány existujú, ako napríklad na našej škole, musia byť financované z vlastných zdrojov, s pomocou rodičovskej komunity či prostredníctvom školného. Mnohé z toho, čo robíme a čo sa nám darí, robíme napriek systému a nie vďaka systému, v ktorom fungujeme. Je to nezdravá a pre budúcnosť krajiny neúnosná situácia.

Uvedomujeme si, že medzi našimi rodičmi a školou existujú lepšie vzťahy, charakterizované oveľa vyššou vzájomnou dôverou, a preto rodičom nechceme spôsobovať zatvorením školy dlhodobé starosti s opaterou detí. Nechceme sklamať dôveru vloženú do nášho spoločného projektu. Na druhej strane, chceme vyjadriť podporu našim kolegom a priateľom na iných školách, pre ktorých štrajk predstavuje jednoznačnú formu protestu proti neudržateľnej situácii. Deti, ktoré chodia do iných škôl, nie sú horšie deti ako tie, ktoré navštevujú našu školu.

Rozhodli sme sa preto, že školu zatvoríme ostrým štrajkom na jeden deň a to v pondelok 25.1.2016, aby sme tak vyjadrili našu podporu a zapojenie sa. Následne sa k štrajku budeme hlásiť inými spôsobmi a aktivitami. Veríme, že rodičia našej školy prejavia pochopenie pre tento krok. Naším zapojením bojujeme nielen za naše platy, ale predovšetkým za kvalitné školy pre všetky deti.
Učitelia a vedenie CZŠ Narnia

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia