Bratslam 2014 – gratulujeme k úspechu našich žiakov

V sobotu 22.novembra 2014 sa niekoľko detí z Pezinskej Narnie zapojilo do súťaže „Bratslam 2014“. Súťaž v prednese vlastných anglickým básní pred obecenstvom sa konala v hoteli Doble Tree Hilton v Bratislave už po štvrtý krát. Súťaže sa zúčastnili deti z medzinárodných škôl z Bratislavy a z okolitých krajín, ale tiež deti zo súkromných, jazykových a základných štátnych škôl a škôlok. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách.  Pezinskú Narniu na súťaži zastupovali deti z English Clubu: skupina – Ninka Barabásová, Tamarka Juráková a Simonka Šošovičková s básňou „My poem is in the Sky“ a skupina – Sára Graňáková, Emka Zuskinová, Pali Tatár a Adrián Kašiar s básňou „Cause all this spaghetti is in my way.“ Obe skupiny dostali od poroty zhodný počet bodov a získali tretie miesto vo svojej vekovej kategórii. Martin Kojda vyhral prvé miesto v kategórii sólo vystúpenie so svojou básňou bez názvu. Deťom k úspechu blahoželáme!

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia