Doplnenie ponuky krúžkov

Do ponuky krúžkov sme doplnili Narnia English fun club, tento bude interný krúžok zabezpečovaný školou, viac info v novej verzii dokumentu na podstránke venovanej krúžkom.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia