Zber papiera

Naša škola sa zapojila  do Malokarpatskej školskej ligy v zbere papiera a lepenky. Zber bude prebiehať na budúci týždeň a to nasledovne:

  • 13.05.2014 (utorok) od 12,00 hod do 17,00 hod.​
  • 14.05.2014 (streda) od 7,00 hod do 8,30 hod.

Kontajner bude k dispozícii pred školou. Výťažok zo zberu bude využitý na podporu projektov s deťmi na skole. Nakoľko nevieme presne odhadnúť váš záujem, budeme mať k dispozícii stredne veľký kontajner. V prípade, ak by ste chceli odovzdať väčšie množstvo papiera, konzultujte to pre každý prípad vopred s pani koordinátorkou Mirkou Petrakovičovou.

Archív

(c) 2017 Cirkevná základná škola Narnia